Οδηγίες για το ξενοδοχείο

Από Αθήνα :
• Από τον αυτοκινητόδρομο Ε75/Α1 πάρτε την έξοδο ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
• Συνεχίστε 11 χιλιόμετρα και δεξιά θα βρείτε το ξενοδοχείο μας.

Από Λαμία:
• Από τον αυτοκινητόδρομο Ε75/Α1 πάρτε την έξοδο ΚΑΜΈΝΑ ΒΟΎΡΛΑ
• Στο κυκλικό κόμβο πάρτε τη 2η έξοδο στην οδό Γερασίμου Βασιλειάδη με κατεύθυνση προς Καμένα Βούρλα
• Συνεχίστε ευθεία 1,5 χιλιόμετρα και αριστερά θα βρείτε το ξενοδοχείο μας