Menu2022-05-24T09:54:31+02:00

Kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowe menu

Κατάλογοι2022-05-24T10:00:38+02:00

Για να δείτε τους καταλόγους  κάντε κλικ  εδώ:

Menus2022-05-24T10:01:06+02:00

Click here for the menus

Privacy2022-05-10T10:38:09+02:00

Privacy Statement

Your privacy is important to us. That means we are committed to protecting and safeguarding any personal data you give us. We act in our customer’s interest and we are transparent about the processing of your personal data.
This document describes how we use and process your personal data.
This privacy statement applies to any kind of information we collect through any platform (Web site, Phone call) or other means connected to these platforms (such as contacting us via email).
We might amend the Privacy Statement from time to time. If you care about your privacy, visit this page regularly and you will know exactly where you stand.
If you disagree with this Privacy Statement, you should discontinue using our services and inform us sending an e-mail at: info@hotelsissy.gr

If you agree with our Privacy Statement, then you are all set to book your next accommodation to us.

What kind of personal data do we collect?

We collect and use information which you provide to us. When you make a Request via the Contact Form, you are (as a minimum) asked for your name and email address.
When you make a Reservation, we may also ask for your home address, telephone numbers, payment information, identity id, nationality, date and place of birth, the names of any guests travelling with you and the Reservation dates together with any preferences (such as room and meal preferences) you might have for your Reservation.
We ask same personal data during your check-in at the hotel.

Personal data you give us about others

Of course, you might not simply be making a Reservation for yourself. You may be doing a Trip with other guests whose details you provide as part of the Reservation. However, at this point we have to point out that it’s your responsibility to ensure that the person or people you have provided personal data about are aware that you’ve done so, and have understood and accepted how we use their information (as described in this Privacy Statement).

Personal data we receive from other sources

It’s not just the things you tell us, though we may also receive information about you from other sources. These include business partners, and other independent third parties, and anything we get from them may be combined with information provided by you.
For example, when you make a reservation via Booking.com or Expedia.com, you provide the reservation details to our business partner, who then forward your details to us.

Why do we collect and use your personal data?

The main reason we ask you for personal details is to help administer your Reservations and ensure you get the best service possible.
We also use your personal data to contact you and to inform you of the latest deals and special offers and other products or services which we believe may be of interest to you.
We disclose personal data to law enforcement insofar as it is required by law or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts and fraud or if we are otherwise legally obliged to do so.
Finally, we may also need to use your information to handle and resolve legal disputes, for regulatory investigations and compliance.

How do we share your data with third parties?

We do not share, sell or rent your personal data at all.

What security and retention procedures do we put in place to safeguard your personal data?

We observe appropriate and adequate procedures to prevent unauthorized access to, and the misuse of personal data that we process.
Only authorized personnel are permitted to access personal data in the course of their work.

How do we treat personal data of children?

It is possible to make a reservation in our hotel only if you are over 16 years of age. We only process information about children with the consent of the parents or legal guardians or when the information is provided to use by the parents or legal guardian.

How can you control the personal data you have given to us?

You always have the right to review the personal data we keep about you. You can request an overview of your personal data by emailing us to the email address:info@hotelsissy.gr You can also contact us at same e-mail, if you want to change any of your personal data.

Cookie Statement

In our Web site hotelsissy.gr, cookies and other tracking technologies may be used in various ways, such as making the website work, to analyze traffic, or for advertisement purposes.

Πολιτική Απορρήτου2022-05-10T10:37:46+02:00

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε και να διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε. Αντιμετωπίζουμε το ενδιαφέρον των πελατών μας και είμαστε διαφανείς όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για κάθε είδους πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (τοποθεσία Web, τηλεφωνική κλήση, προφορικά) ή με άλλα μέσα που συνδέονται με αυτές τις πλατφόρμες (όπως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά καιρούς τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν ενδιαφέρεστε για το απόρρητό σας, επισκεφτείτε τακτικά αυτή τη σελίδα και θα ξέρετε ακριβώς πού βρίσκεστε.
Εάν διαφωνείτε με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών μας και να μας ενημερώσετε για αυτό στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hotelsissy.gr Εάν συμφωνείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τότε είστε έτοιμοι να κάνετε κράτηση για την επόμενη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Όταν κάνετε μια Αίτηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ζητάμε (κατ ‘ελάχιστον) το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν κάνετε μια κράτηση, μπορεί επίσης να ζητήσουμε τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες πληρωμής, τον αριθμό ταυτότητας, την ημερομηνία και τόπο γέννησής σας, την εθνικότητα, τα ονόματα όσων ταξιδεύουν μαζί σας και τις ημερομηνίες της διαμονής μαζί με τυχόν προτιμήσεις (όπως οι προτιμήσεις για το δωμάτιο και το γεύμα) για την κράτησή σας. Τα ίδια στοιχεία ζητάμε και κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο.

Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε σχετικά με άλλους

Φυσικά, μπορεί να μην κάνετε απλώς μια κράτηση για τον εαυτό σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι με άλλους επισκέπτες, των οποίων τα στοιχεία παρέχετε ως μέρος της κράτησης. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το άτομο ή τα πρόσωπα για τα οποία έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα γνωρίζουν ότι το έχετε πράξει και έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τους (όπως περιγράφεται στο αυτή τη Δήλωση Απορρήτου).

Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για σας από άλλες πηγές. Αυτές περιλαμβάνουν επιχειρηματικούς εταίρους και άλλα ανεξάρτητα τρίτα μέρη και οτιδήποτε παίρνουμε από αυτούς μπορεί να συνδυαστεί με τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς.
Για παράδειγμα, όταν κάνετε μια κράτηση μέσω του Booking.com ή του Expedia.com, παρέχετε τις λεπτομέρειες κράτησης στον συνεργάτη μας, ο οποίος στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία σας σε εμάς.

Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο κύριος λόγος για τον οποίο σας ζητάμε προσωπικά στοιχεία είναι να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε τις κρατήσεις σας και να εξασφαλίσουμε ότι έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες προσφορές και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Ανακοινώνουμε τα προσωπικά δεδομένα στο μέτρο που απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία ή είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, ανίχνευση ή δίωξη εγκληματικών πράξεων και απάτης ή αν είμαστε άλλως νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.
Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να χειριστούμε και να επιλύσουμε νομικές διαφορές, για κανονιστικές έρευνες και συμμόρφωση.

Πώς μοιράζουμε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Δεν μοιραζόμαστε, πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση.

Ποιες διαδικασίες ασφάλειας και διατήρησης θέτουμε σε εφαρμογή για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τηρούμε κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Είναι δυνατόν να κάνετε κράτηση στο ξενοδοχείο μας μόνο εάν είστε άνω των 16 ετών. Επεξεργαζόμαστε μόνο πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων ή όταν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για χρήση από τους γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε;

Έχετε πάντα το δικαίωμα να ελέγχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε μια επισκόπηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hotelsissy.gr
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δήλωση για Cookies

Στην ιστοσελίδα μας, το hotelsissy.gr, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης με διάφορους τρόπους, όπως είναι η λειτουργία της ιστοσελίδας, η ανάλυση της κυκλοφορίας της ή η διαφήμιση.

Πολιτική Απορρήτου22022-05-10T10:37:40+02:00

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε και να διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε. Αντιμετωπίζουμε το ενδιαφέρον των πελατών μας και είμαστε διαφανείς όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για κάθε είδους πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (τοποθεσία Web, τηλεφωνική κλήση, προφορικά) ή με άλλα μέσα που συνδέονται με αυτές τις πλατφόρμες (όπως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά καιρούς τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν ενδιαφέρεστε για το απόρρητό σας, επισκεφτείτε τακτικά αυτή τη σελίδα και θα ξέρετε ακριβώς πού βρίσκεστε.
Εάν διαφωνείτε με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών μας και να μας ενημερώσετε για αυτό στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hotelsissy.gr Εάν συμφωνείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τότε είστε έτοιμοι να κάνετε κράτηση για την επόμενη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Όταν κάνετε μια Αίτηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ζητάμε (κατ ‘ελάχιστον) το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν κάνετε μια κράτηση, μπορεί επίσης να ζητήσουμε τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες πληρωμής, τον αριθμό ταυτότητας, την ημερομηνία και τόπο γέννησής σας, την εθνικότητα, τα ονόματα όσων ταξιδεύουν μαζί σας και τις ημερομηνίες της διαμονής μαζί με τυχόν προτιμήσεις (όπως οι προτιμήσεις για το δωμάτιο και το γεύμα) για την κράτησή σας. Τα ίδια στοιχεία ζητάμε και κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο.

Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε σχετικά με άλλους

Φυσικά, μπορεί να μην κάνετε απλώς μια κράτηση για τον εαυτό σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι με άλλους επισκέπτες, των οποίων τα στοιχεία παρέχετε ως μέρος της κράτησης. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το άτομο ή τα πρόσωπα για τα οποία έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα γνωρίζουν ότι το έχετε πράξει και έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τους (όπως περιγράφεται στο αυτή τη Δήλωση Απορρήτου).

Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για σας από άλλες πηγές. Αυτές περιλαμβάνουν επιχειρηματικούς εταίρους και άλλα ανεξάρτητα τρίτα μέρη και οτιδήποτε παίρνουμε από αυτούς μπορεί να συνδυαστεί με τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς.
Για παράδειγμα, όταν κάνετε μια κράτηση μέσω του Booking.com ή του Expedia.com, παρέχετε τις λεπτομέρειες κράτησης στον συνεργάτη μας, ο οποίος στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία σας σε εμάς.

Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο κύριος λόγος για τον οποίο σας ζητάμε προσωπικά στοιχεία είναι να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε τις κρατήσεις σας και να εξασφαλίσουμε ότι έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες προσφορές και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Ανακοινώνουμε τα προσωπικά δεδομένα στο μέτρο που απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία ή είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, ανίχνευση ή δίωξη εγκληματικών πράξεων και απάτης ή αν είμαστε άλλως νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.
Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να χειριστούμε και να επιλύσουμε νομικές διαφορές, για κανονιστικές έρευνες και συμμόρφωση.

Πώς μοιράζουμε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Δεν μοιραζόμαστε, πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση.

Ποιες διαδικασίες ασφάλειας και διατήρησης θέτουμε σε εφαρμογή για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τηρούμε κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Είναι δυνατόν να κάνετε κράτηση στο ξενοδοχείο μας μόνο εάν είστε άνω των 16 ετών. Επεξεργαζόμαστε μόνο πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων ή όταν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για χρήση από τους γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε;

Έχετε πάντα το δικαίωμα να ελέγχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε μια επισκόπηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hotelsissy.gr
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δήλωση για Cookies

Στην ιστοσελίδα μας, το hotelsissy.gr, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης με διάφορους τρόπους, όπως είναι η λειτουργία της ιστοσελίδας, η ανάλυση της κυκλοφορίας της ή η διαφήμιση.

Privacy2022-05-10T10:20:00+02:00

Privacy Statement

Your privacy is important to us. That means we are committed to protecting and safeguarding any personal data you give us. We act in our customer’s interest and we are transparent about the processing of your personal data.
This document describes how we use and process your personal data.
This privacy statement applies to any kind of information we collect through any platform (Web site, Phone call) or other means connected to these platforms (such as contacting us via email).
We might amend the Privacy Statement from time to time. If you care about your privacy, visit this page regularly and you will know exactly where you stand.
If you disagree with this Privacy Statement, you should discontinue using our services and inform us sending an e-mail at: info@hotelsissy.gr

If you agree with our Privacy Statement, then you are all set to book your next accommodation to us.

What kind of personal data do we collect?

We collect and use information which you provide to us. When you make a Request via the Contact Form, you are (as a minimum) asked for your name and email address.
When you make a Reservation, we may also ask for your home address, telephone numbers, payment information, identity id, nationality, date and place of birth, the names of any guests travelling with you and the Reservation dates together with any preferences (such as room and meal preferences) you might have for your Reservation.
We ask same personal data during your check-in at the hotel.

Personal data you give us about others

Of course, you might not simply be making a Reservation for yourself. You may be doing a Trip with other guests whose details you provide as part of the Reservation. However, at this point we have to point out that it’s your responsibility to ensure that the person or people you have provided personal data about are aware that you’ve done so, and have understood and accepted how we use their information (as described in this Privacy Statement).

Personal data we receive from other sources

It’s not just the things you tell us, though we may also receive information about you from other sources. These include business partners, and other independent third parties, and anything we get from them may be combined with information provided by you.
For example, when you make a reservation via Booking.com or Expedia.com, you provide the reservation details to our business partner, who then forward your details to us.

Why do we collect and use your personal data?

The main reason we ask you for personal details is to help administer your Reservations and ensure you get the best service possible.
We also use your personal data to contact you and to inform you of the latest deals and special offers and other products or services which we believe may be of interest to you.
We disclose personal data to law enforcement insofar as it is required by law or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts and fraud or if we are otherwise legally obliged to do so.
Finally, we may also need to use your information to handle and resolve legal disputes, for regulatory investigations and compliance.

How do we share your data with third parties?

We do not share, sell or rent your personal data at all.

What security and retention procedures do we put in place to safeguard your personal data?

We observe appropriate and adequate procedures to prevent unauthorized access to, and the misuse of personal data that we process.
Only authorized personnel are permitted to access personal data in the course of their work.

How do we treat personal data of children?

It is possible to make a reservation in our hotel only if you are over 16 years of age. We only process information about children with the consent of the parents or legal guardians or when the information is provided to use by the parents or legal guardian.

How can you control the personal data you have given to us?

You always have the right to review the personal data we keep about you. You can request an overview of your personal data by emailing us to the email address:info@hotelsissy.gr You can also contact us at same e-mail, if you want to change any of your personal data.

Cookie Statement

In our Web site hotelsissy.gr, cookies and other tracking technologies may be used in various ways, such as making the website work, to analyze traffic, or for advertisement purposes.

Πολιτική Ξενοδοχείου2022-01-11T09:53:11+02:00

Check-in/check-out για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου:

Το check-in στο Hotel Sissy πραγματοποιείται στις 16:00 και η ώρα αναχώρησης είναι στις 10:00.

Πολιτική αλλαγής / ακύρωσης:

Οι προκαταβολές για ακυρώσεις έως και 21 ημέρες πριν την άφιξη επιστρέφονται συνήθως (ποσό κατάθεσης μείον ταχυδρομικά τέλη, τραπεζικές χρεώσεις).
Εάν ακυρώσετε μια κράτηση εντός της περιόδου των 21 ημερών πριν από την άφιξή σας, θα χρεωθείτε με το 30% του συνολικού ποσού της κράτησης (= όλη η προκαταβολή).
Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή πρόωρης αναχώρησης, θα χρεωθεί η ελάχιστη προκαταβολή και η κράτηση θα ακυρωθεί.
Εάν αλλάξετε / μειώσετε τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε μια κράτηση εντός της περιόδου των 21 ημερών πριν από την άφιξή σας, θα χρεωθείτε με το 50% του ποσού της κράτησης για τις ημέρες που μειώθηκε η κράτηση.

Πολιτική ακύρωσης (μη επιστροφή χρημάτων):

Καμία αλλαγή ή ακύρωση αυτών των κρατήσεων δεν επιτρέπεται.
Κατά την κράτηση, το συνολικό ποσό της διαμονής θα χρεωθεί με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.
Η κράτηση είναι αυστηρά αμετάβλητη και σε περίπτωση ακύρωσης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Πολιτική καπνίσματος: Απαγορεύεται το κάπνισμα στα δωμάτια του ξενοδοχείου, στους διαδρόμους και σε όλους τους κλειστούς χώρους του ξενοδοχείου.

Πολιτική για κατοικίδια: Δεν επιτρέπεται.

Κανονισμοί χρήσης πισίνας:

Όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιούν την πισίνα μόνο με την επίβλεψη γονέα-κηδεμόνα.
Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για περιστατικά – ατυχήματα λόγω μη επίβλεψης παιδιών από γονέα – κηδεμόνα.
Η χρήση της πισίνας είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00

Ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας: Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να επιβεβαιώσουν τα δωμάτια στο Hotel Sissy. Κατά το check-in πρέπει να προσκομίσετε έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο για επαλήθευση ηλικίας.

Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής:

Master Card
Visa
Μετρητά (κατά την άφιξη / αναχώρηση)
Μεταφορά / Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Η πληρωμή του υπολοίπου του 30% της προκαταβολής πραγματοποιείται κατά το check-in.

Pokoje2022-01-11T10:00:49+02:00
Δωμάτια2022-01-14T11:15:33+02:00
Rooms2022-01-11T09:48:33+02:00
Pokój rodzinny z dwoma odzielnymi sypialniami – widok na morze i góry2022-01-07T14:57:13+02:00

Wyposażenie pokoju

Maksymalna liczba osób: 4

36 m²

Dwa pokoje: jeden z widokiem na morze- dwa łóżka pojedyncze, drugi z widokiem na góry- dwa łóżka pojedyncze

Zapierający dech w piersiach widok na morze; prywatny balkon z meblami

Darmowe WiFi

Telewizja satelitarna

lodówka, suszarka do włosów, sejf

Klimatyzacja

Wanna – Prysznic

Telefon

Family Room with two separated Bedrooms – Sea & Mountain view2022-01-07T14:47:43+02:00

Room Amenities

Maximum occupancy: 4

36 m²

One room with Twin beds Seaview, one room with Twin beds Mountainview

Breath-taking Sea Views Private, furnished balcony

Free WiFi

Flat screen Satellite

Refrigerator, hairdryer, safe

Air Conditioning

Bathtub – Shower

Telephone

Pokój rodzinny z łóżkami piętrowymi i wodokiem na morze2022-01-07T14:55:27+02:00

Wyposażenie pokoju

Maksymalna liczba osób: 4

18 m²

Dwa łóżka pojedyncze + dwa łóżka piętrowe (regularny rozmiar)

Zapierający dech w piersiach widok na morze; prywatny balkon z meblami

Darmowe WiFi

Telewizja satelitarna

lodówka, suszarka do włosów, sejf

Klimatyzacja

Wanna – Prysznic

Telefon

Family Seaview Room with Bunk Beds2022-01-07T14:45:44+02:00

Room Amenities

Maximum occupancy: 4

18 m²

Twin beds and two Bunk beds

Breath-taking Sea Views Private, furnished balcony

Free WiFi

Flat screen Satellite

Refrigerator, hairdryer, safe

Air Conditioning

Bathtub – Shower

Telephone

Pokój dwuosobowy z widokiem na morze2022-01-07T14:53:58+02:00

Wyposażenie pokoju

Maksymalna liczba osób: 3

18 m²

Dwa łóżka pojedyncze lub podwójne łóżko + dodatkowe łóżko (na życzenie, dodatkowo płatne)

Zapierający dech w piersiach widok na morze; prywatny balkon z meblami

Darmowe WiFi

Telewizja satelitarna

lodówka, suszarka do włosów, sejf

Klimatyzacja

Wanna – Prysznic

Telefon

Double Seaview Room2022-01-07T14:42:12+02:00

Room Amenities

Maximum occupancy: 3

18 m²

Twin beds or double bed + one extra bed (on request extra pay)

Breath-taking Sea Views Private, furnished balcony

Free WiFi

Flat screen Satellite

Refrigerator, hairdryer, safe

Air Conditioning

Bathtub – Shower

Telephone

Οικογενειακό Δωμάτιο με δύο ξεχωριστά δωμάτια – θέα στη θάλασσα και στο βουνό2022-01-07T14:14:48+02:00

Παροχές δωματίων

Μέγιστη χωρητικότητα: 4

36 m²

Ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια και θέα στη θάλασσα, ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια και θέα στο βουνό

Θέα στη θάλασσα που κόβει την ανάσα, ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι

Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

Δορυφορική επίπεδη τηλεόραση

Ψυγείο, πιστολάκι μαλλιών, χρηματοκιβώτιο

Κλιματισμός

Μπανιέρα – Ντους

Τηλέφωνο

Οικογενειακό Δωμάτιο με θέα στη Θάλασσα και Κουκέτες2022-01-07T15:00:50+02:00

Παροχές δωματίων

Μέγιστη χωρητικότητα: 4

18 m²

Δύο μονά κρεβάτια και δύο κουκέτες

Θέα στη θάλασσα που κόβει την ανάσα, ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι

Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

Δορυφορική επίπεδη τηλεόραση

Ψυγείο, πιστολάκι μαλλιών, χρηματοκιβώτιο

Κλιματισμός

Μπανιέρα – Ντους

Τηλέφωνο

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα θάλασσα2022-01-10T13:32:57+02:00

Ανέσεις δωματίου

Μέγιστη χωρητικότητα: 3

18 m²

Δύο μονά κρεβάτια ή διπλό κρεβάτι + ένα επιπλέον κρεβάτι (κατόπιν αιτήματος επιπλέον πληρωμή)

Θέα στη θάλασσα που κόβει την ανάσα, ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι

Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

Δορυφορική επίπεδη τηλεόραση

Ψυγείο, πιστολάκι μαλλιών, χρηματοκιβώτιο

Κλιματισμός

Μπανιέρα – Ντους

Τηλέφωνο

Δραστηριότητες2022-01-08T18:33:36+02:00
Aktywności2022-01-08T20:12:56+02:00
Fitness2021-12-13T12:17:19+02:00
SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN THE REGION OF STEREA ELLADA2021-07-28T14:18:32+02:00

SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN THE REGION OF STEREA ELLADA

Τhe enterprise KSENODOXIAKAI KAI TOYRISTIKAI EPIXIRISIS VASILIOU GKIONI A.E. with headquarters/is active in the Region of Sterea Ellada was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “”Support micro and small enterprises affected by Covid-19 in Sterea Ellada“ under the framework of the Operational Program «Sterea Ellada 2014-2020.

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Sterea Ellada in the form of a grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the Covid-19 pandemic.

Ιnvestment’s total budget is 40.000,00 € (100% public expenditure). The Action is co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund.

Ενίσχυση ΕΣΠΑ 2014-20202021-07-28T14:41:38+02:00

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η επιχείρηση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε. που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 40.000,00 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

Szlaki Winne2022-01-11T10:03:06+02:00

Posiadłość Hatzimichalis – Atalanti

Hatzimichali Estate to rodzinna winnica położona w dolinie Atalanti w Środkowej Grecji.

W tym miejscu stworzyliśmy wyjątkową mozaikę winiarską z 2200 akrami prywatnych winnic, w których uprawia się kosmopolityczne i greckie odmiany.W posiadłości Hatzimichalis wino jest przede wszystkim dobrem kulturowym. Kierując się tą zasadą, aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i wnosimy istotny wkład w badanie historii wina.W 1995 roku zaczęliśmy tworzyć publikacje związane z kulturą wina, które skierowane są do nauczycieli, miłośników wina, znawców, ale także do każdego, kto chce poznać wino i jego kulturę.W nowoczesnej, łatwej do zwiedzania winiarni, odwiedzający może zapoznać się z kulturą winiarską. Jego innowacyjny projekt łączy przestrzenie przemysłowe z wyspami muzeów i małymi wystawami poświęconymi historii wina i procesom jego produkcji.

Kontakt: +30 22330 23172 forum@hatzimichalis.gr

Papoutsi Estate-Atalanti

Papoutsi Estate to firma zajmująca się uprawą winorośli i winem z siedzibą w Atalanti w prefekturze Fthiotida.

Winifikuje winogrona (chardonnay-assyrtiko-malagouzia-rhodite-merlot-cabernet s.) Ze swoich winnic, które są uprawiane metodami ekologicznymi od 20 lat. Ich pojemność to 30 ton i można go PGI: białe Locri Earth z Malagouzia oraz Chardonnay i Rigma z Merlot.

WINERIA: 2 ° KL. ATALANTIS – LIVANATON ROAD

TEL.: +30 6977097728 / +30 2233022508

E-MAIL: RIGMA@OTENET.GR

Ziemia Evabelos– Domoko

Czterech przyjaciół, niespokojnych, kreatywnych i wszechstronnych facetów, których wspólnym miejscem jest nie tylko kraj pochodzenia, ale także silna wizja i zamiłowanie do dobrego wina, połączyło swoje umiejętności by stworzyć gamę znakomitych win, które promują nie tylko rodzime bogactwo, ale także zasady dobrego wina dla złożoności, smaku i równowagi. W ten sposób w 2000 roku powstała Evapelos Gi Estate, nazwa, która nie została wybrana przypadkowo, ponieważ jego wyjątkowo wyraźny terroir przekształca wizję wina w wybitną rzeczywistość degustacyjną.

Larisis 6, Domokos Fthiotida t.k. 35010 Tel: +30 22320 23232 Faks: +30 22320 23632

Mail: evampelosghi@yahoo.gr & info@evampelosghi.gr

Wina ekologiczne Tzivani – Ritsona

Rodzina Tzivani zajmuje się uprawą i winifikacją najlepszych odmian winorośli od 1982 roku. Miłośnicy dobrego wina, uprawiający we własnych ekologicznych winnicach w Ritsona i Arma, Boeotia, o łącznej powierzchni 280 akrów, wysokiej jakości odmiany greckie i zagraniczne , takie jak Malagouzia, Agiorgitiko, Athiri, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, .a.

Winnice posiadłości położone są na obszarze o niespotykanej urodzie, znanym od starożytności ze swojego mikroklimatu, idealnego do produkcji doskonałych win. Różnice wysokości i skład gleby przyczyniają się do złożoności i wyjątkowości smaków i aromatów, które wyróżniają wina z posiadłości Tzivani.

Adres winnicy: Ritsona Avlida, 34100, Chalkida, Evia Greece, Tel. +30 699 2533000

Erivolos Fthia – Kallidromos Fthiotida 

‘Erivolos Fthia’ to rodzinna winnica garażowa położona w samym sercu pasma górskiego Kallidromo, w miejscowości o tej samej nazwie, Kallidromo, Fthiotida. Celem jest wyróżnienie wyjątkowych win z naszych winnic. Wszystkie etapy produkcji są całkowicie kontrolowane przez naszą rodzinę, dzięki czemu nasze wina mają osobowość. Tworzymy wina najwyższej jakości, w ograniczonej liczbie butelek, z rzadkimi winifikacjami, które najlepiej podkreślają nasze miejsce.

Kontakt: ERIVOLOS FTHIA, KALLIDROMOS FTHIOTIDA, 35009 GRECJA, info@erivolosfthia.gr, TEL. +30 6937 26 26 42

La Tour Melas- Achinos Fthiotida

Winnica La Tour Melas znajduje się w miejscowości Achinos w Środkowej Grecji.

Terroir z pochyłymi tarasami składa się z aluwialnych kamyczków czwartorzędu i wznosi się do 200 metrów nad poziomem morza, w odległości zaledwie 2 km od morza. Te żwiry składają się głównie z przybrzeżnych kompleksów gliny, piasku, żwiru i wapienia.

Podłoże, bardziej złożone i pojawiające się na powierzchni, z miejsca na miejsce na różnych zaokrąglonych szczytach wzgórz, jest odbiciem starożytnej historii Grecji z jej morskim pochodzeniem osadowym, które zmieniało się wraz z fałdami. To podłoże może zawierać łupki, osady krzemianów i czarny wapień pochodzący z mezozoiku.

Z dziesięciu hektarów należących obecnie do La Tour Melas tylko na trzech uprawianych jest winorośl Cabernet Franc i Merlot. Pierwsze winorośle posadzono w 2001 roku.

Kontakt: La Tour Melas, 35300, Achinos, Tel: +30 694 28 58 839 E-mail: info@latourmelas.com

Wino Pantra – Molos Fthiotida

W latach 2003-2004, wraz z utworzeniem Winiarni w Molos, gdzie zlokalizowane są winnice, rozpoczął się nowy rozdział w zakresie jakości wina.

Sprzęt składa się z najnowocześniejszych maszyn zapewniających doskonałe wyniki.Zawsze wierni tradycji, nie stosujemy żadnych pestycydów ani nawozów, dzięki czemu finalny produkt, który trafia do Państwa kieliszków, nie zawiera szkodliwych substancji. Dlatego produkowane wina posiadają certyfikat DIO (Organizacja Certyfikująca Produkty Ekologiczne).Produkowane są dwa rodzaje wina, białe i czerwone. Oba wina wyróżnia delikatny charakterystyczny aromat i bogaty smak.Chcemy wina, które odzwierciedla czysty smak świeżych winogron. W tym wysiłku używamy własnych zdrowych winogron, które uprawiamy organicznie, nad morzem, w gorącym słońcu. W praktyce oznacza to, że nasze wina są żywymi produktami, na które powoli wpływa czas.

Kontakt: Kierownik produkcji i sprzedaży: Pantras Christos, Adres: Molos Fthiotidas | Kod pocztowy: 35009, Tel: +30.22350.51477

Winnica Kastanas – Regini, Fthiotida

Tutaj, w Regini, uprawiamy winorośla ze szczególną troską i szacunkiem dla środowiska. Z wiarą i oddaniem dla kultury winiarskiej naszego kraju, ale przy zastosowaniu nowoczesnych metod produkcji, produkujemy wina wysokiej jakości, które doskonale reprezentują to miejsce. Rodzina Kastana dąży do stabilnej produkcji wysokiej jakości win, do czego przyczyniają się odpowiednie warunki glebowe i klimatyczne panujące w regionie. Nasze rodzinne winnice uprawiane były z myślą o corocznej krajowej produkcji wina.

Kontakt: Ioannou Metaxas Regini, Molos, 35009, Tel: 697 288 6144 gkstnas@rocketmail.com

Winnica Hartodiplomenos – Lamia Fthiotida

Rodzina Hartodiplomenos od dawna zajmuje się uprawą winorośli. Dziadek Herkules był pierwszym, który w 1897 r. Sadził, uprawiał winorośle, produkował i sprzedawał wino w swojej tawernie.

W czasach nowożytnych rodzina zajmuje się uprawą winorośli od 1960 roku. Kontynuacją uprawy winorośli jest założenie winnicy w 2012 roku, kładącej duży nacisk na winiarstwo i produkcję win gatunkowych z wykorzystaniem technik takich jak ekstrakcja przedfermentacyjna i zimna fermentacja.

Kontakt: Fratzomylos, Lamia, 35100, Tel .: 2231096298

Wine Roads2022-01-11T09:50:49+02:00

Hatzimichali Estate – Atalanti

Hatzimichali Estate is a family-run winery located in the Atalanti Valley, in Central Greece.
In this place we created a unique viticultural mosaic with 2200 acres of privately owned vineyards, where cosmopolitan and Greek varieties are grown.
For the Hatzimichalis Estate, wine is primarily a cultural asset. With this as a principle, we actively participate in cultural events and make a significant contribution to the study of the history of wine.
In 1995 he started creating publications related to wine culture, which are addressed to teachers, wine lovers, experts, but also to anyone else who wants to learn about wine and its culture.
In the modern, visitable winery of the Estate, a substantial acquaintance of the visitor with the wine culture is achieved. Its innovative design combines industrial spaces with museum islands and small exhibitions dedicated to the history of wine and its production processes.

Contact: +30 22330 23172 forum@hatzimichalis.gr

Papoutsi Estate-Atalanti 

Papoutsi Estate is a Viticultural and Wine Company located in Atalanti, Fthiotida Prefecture.

It vinifies the grapes (chardonnay-assyrtiko-malagouzia-rhodite-merlot-cabernet s.) Of its vineyards that have been organically grown for 20 years. It has a capacity of 30 tons and can be visited by arrangement. Produces 2 bottled organic PGI wines, Locri Earth white from Malagouzia and Chardonnay and Rigma from Merlot.

WINERY: 2 ° KL. ATALANTIS – LIVANATON ROAD
TEL .: +30 6977097728 / +30 2233022508
E-MAIL: RIGMA@OTENET.GR

Evabelos Earth – Domokos

Four friends, anxious creative and multifaceted guys, with a common place not only their country of origin, but also the strong vision and love for good wine, combined their abilities and goals with the intention and desire to create a wine range from great wines, which promote not only the indigenous wealth but also the principles of a great wine for complexity, taste and balance. Thus, in 2000, the Evapelos Gi Estate was founded, a name that was not chosen at random, since its uniquely distinct terroir transforms its wine vision into a prominent tasting reality.

Larisis 6, Domokos Fthiotida t.k. 35010

Tel: +30 22320 23232
Fax: +30 22320 23632

Mail: evampelosghi@yahoo.gr & info@evampelosghi.gr

Organic Wines Tzivani – Ritsona

The Tzivani family has been engaged in the cultivation and vinification of the finest grape varieties since 1982. Lovers of good wine, planted in their own organic vineyards in Ritsona and Arma, Boeotia, a total area of ​​280 acres, high quality Greek and foreign varieties, such as Malagouzia, Agiorgitiko, Athiri, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, .a.
The vineyards of the estate are located in an area of ​​unparalleled beauty, known since antiquity for its microclimate, ideal for the production of excellent wines. The altitude differences and the composition of the soil, contribute to the complexity and uniqueness of the flavors and aromas that distinguish the wines of the Tzivani estate.

Winery Address: Ritsona Avlida, 34100, Chalkida, Evia Greece, Tel. +30 699 2533000

Erivolos Fthia – Kallidromos Fthiotida 

“Erivolos Fthia” is a garage family winery located in the heart of the Kallidromo mountain range and in the homonymous village of Kallidromo, Fthiotida. The goal is to highlight unique wines from our vineyards.
All stages of production are completely controlled by our family and this makes our wines have a personality.
We create superior quality wines, in a limited number of bottles, with rare vinifications to highlight our place, in the best way.

Contact: ERIVOLOS FTHIA, KALLIDROMOS FTHIOTIDA, 35009 GREECE, info@erivolosfthia.gr, TEL. +30 6937 26 26 42

La Tour Melas- Achinos Fthiotida

The vineyard of La Tour Melas is located in the village of Achinos, Central Greece.
The terroir with sloping terraces consists of alluvial pebbles of the Quaternary and rises up to 200 meters above sea level, separated only two kilometers. These gravels are mainly composed of clay, sand, gravel and limestone coastal complexes.

The subsoil, more complex and appearing on the surface, from place to place on the various rounded hilltops, is a reflection of an ancient history of Greece with its marine sedimentary origins, which changed with folds. This subsoil may include shales, silicate deposits and black limestone dating back to the Mesozoic.

Of the ten hectares now owned by La Tour Melas, only three grow red Cabernet Franc and Merlot vines. The first vines were planted in 2001.

Contact: La Tour Melas, 35300, Achinos, Tel: +30 694 28 58 839 E-mail: info@latourmelas.com

Pantra Wine – Molos Fthiotida

Thus, in 2003-2004, with the establishment of a Winery in Molos, where the vineyards are located, which is why it was named “Moliotikos Oinos”, a new course began, setting high goals in the quality of wine.
The equipment consists of state-of-the-art machines for excellent results.
Always faithful to tradition, no pesticides or fertilizers are used, so that the final product that reaches your glass does not contain harmful substances. That is why the wines produced are certified by DIO (Organic Products Certification Organization).
Two types of wine are produced, white and red. Both wines are distinguished for their delicate characteristic aroma and rich taste.
We want a wine that reflects the pure taste of fresh grapes. In this effort we use our own healthy grapes, which we grow organically, by the sea, under the hot sun. In practice, this means that our wines are living products that are slowly affected by time.

Contact: Production and sales manager: Pantras Christos, Address: Molos Fthiotidas | Postal code: 35009, Tel: +30.22350.51477

Kastanas Vineyard – Regini, Fthiotida

Here, in Regini, we cultivate the vineyard with special care and respect for the environment.

With faith and devotion to the winemaking culture of our country, but using modern winemaking methods, we produce quality wines that perfectly represent the place. The Kastana family aims at the stable production of high quality wines, which is contributed by the suitable soil and climatic conditions that prevail in the region.

Our family vineyards were cultivated for the annual domestic production of wine.

Contact: Ioannou Metaxas Regini, Molos, 35009, Tel: 697 288 6144 gkstnas@rocketmail.com

Hartodiplomenos Winery – Lamia Fthiotida

The Hartodiplomenos family has been involved in the cultivation of vines for a long time.

Grandfather Hercules was the first in 1897 to plant, cultivate vineyards, winemaking and marketing wine in his tavern.

In modern times the family has been cultivating vineyards since 1960. As a continuation of viticulture comes the establishment of the winery in 2012 giving great attention to winemaking and the production of quality wines with techniques such as pre-fermentation extraction and cold fermentation, produces quality table wines and varieties.

Contact: Fratzomylos, Lamia, 35100, Tel .: 2231096298

Δρόμοι του κρασιού2022-01-11T09:58:48+02:00

Κτήμα Χατζημιχάλη- Αταλάντη

Το Κτήμα Χατζημιχάλη είναι ένα οικογενειακά διοικούμενο οινοποιείο που βρίσκεται στην Κοιλάδα Αταλάντης, στην Κεντρική Ελλάδα.
Στον τόπο αυτό δημιουργήσαμε ένα μοναδικό αμπελουργικό μωσαϊκό με 2200 στρέμματα ιδιόκτητων αμπελώνων, όπου καλλιεργούνται κοσμοπολίτικες και ελληνικές ποικιλίες.
Για το Κτήμα Χατζημιχάλη το κρασί είναι πρωτίστως ένα πολιτιστικό αγαθό. Έχοντας αυτό ως αρχή, συμμετέχουμε ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα και συμβάλλουμε σημαντικά στη μελέτη της ιστορίας του οίνου.
Από το 1995 ξεκίνησε τη δημιουργία εκδόσεων, σχετικών με τον πολιτισμό του κρασιού, οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους λάτρεις του κρασιού, στους ειδικούς, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να μάθει για το κρασί και τον πολιτισμό του.
Στο σύγχρονο, επισκέψιμο οινοποιείο του Κτήματος, επιτυγχάνεται ουσιαστική γνωριμία του επισκέπτη με τον πολιτισμό του οίνου. Η πρωτοποριακή διαμόρφωσή του συνδυάζει τους βιομηχανικούς χώρους με μουσειακές νησίδες και μικρές εκθέσεις αφιερωμένες στην ιστορία του κρασιού και στις διαδικασίες παραγωγής του.

Επικοινωνία: +30 22330 23172   forum@hatzimichalis.gr

Κτήμα Παπουτσή-Αταλάντη

Tο Κτήμα Παπουτσή είναι μια Αμπελουργική και Οινοποιητική επιχείρηση που βρίσκεται στην Αταλάντη του Ν. Φθιώτιδας.

Οινοποιεί τα σταφύλια (chardonnay-ασύρτικο-μαλαγουζιά-ροδίτης-merlot-cabernet s.)των αμπελιών της που καλλιεργούνται βιολογικά 20 χρόνια. Είναι δυναμικότητας 30 τόνων και επισκέψιμο κατόπιν συνεννόησης. Παράγει 2 εμφιαλωμένα βιολογικά κρασιά ΠΓΕ, τη Λοκρική Γη λευκό από Μαλαγουζιά κ Chardonnay και το Ρήγμα από Merlot.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ: 2° ΧΛΜ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
ΤΗΛ.: +30 6977097728 / +30 2233022508
E-MAIL: RIGMA@OTENET.GR

Ευάμπελος Γη – Δομοκός

Τέσσερις φίλοι, τύποι ανήσυχοι δημιουργικοί και πολυπράγμονες, με κοινό τόπο όχι μόνο τη γη καταγωγής τους, αλλά και το ισχυρό όραμα και την αγάπη για το καλό κρασί, ένωσαν τις ικανότητες και τους στόχους τους με πρόθεση κι επιθυμία τη δημιουργία μιας οινικής γκάμας από σπουδαία κρασιά, που προάγουν όχι μόνο τον γηγενή πλούτο αλλά και τις αρχές ενός μεγάλου κρασιού για πολυπλοκότητα, νοστιμιά και ισορροπία. Έτσι το 2000 ιδρύθηκε το Κτήμα Ευάμπελος Γη, ένα όνομα που δεν επιλέχθηκε τυχαία , αφού το μοναδικά ξεχωριστό terroir του μετουσιώνει το οινικό όραμα σε μια εξέχουσα γευσιγνωστική πραγματικότητα.

Λαρίσης 6, Δομοκός Φθιώτιδας  τ.κ. 35010

Τηλ: +30 22320 23232
Fax: +30 22320 23632

Mail: evampelosghi@yahoo.gr    &  info@evampelosghi.gr

Βιολογικά Κρασιά Τζιβάνη – Ριτσώνα

Η οικογένεια Τζιβάνη ασχολείται από το 1982 με την καλλιέργεια και την οινοποίηση των πιο εκλεκτών ποικιλιών σταφυλιών. Λάτρεις του καλού κρασιού, φύτεψαν στους ιδιόκτητους βιολογικούς αμπελώνες τους στην Ριτσώνα και στο Άρμα Βοιωτίας, συνολικής εκτάσεως 280 στρεμμάτων, υψηλής ποιότητας ελληνικές και ξένες ποικιλίες, όπως Μαλαγουζιά, Αγιωργίτικο, Αθήρι, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, κ.ά.
Οι αμπελώνες του κτήματος βρίσκονται σε μία περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς, γνωστή από την αρχαιότητα για το μικροκλίμα της, ιδανικό για την παραγωγή εξαίρετων κρασιών. Οι υψομετρικές διαφορές και η σύνθεση του εδάφους, συντελούν στην πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα των γεύσεων και των αρωμάτων που διακρίνουν τα κρασιά του κτήματος Τζιβάνη.

Διεύθυνση Οινοποιείου:Ριτσώνα Αυλίδα, 34100 ,Χαλκίδα ,Εύβοια Ελλάδα ,Τηλ. +30 699 2533000

Ερίβωλος Φθία – Καλλίδρομος Φθιώτιδας

Η “Ερίβωλος Φθία” είναι ένα garage οικογενειακό οινοποιείο που βρίσκεται στην καρδιά της οροσειράς Καλλιδρόμου και στο ομώνυμο χωριό Καλλίδρομο Φθιώτιδας. Στόχος είναι η ανάδειξη μοναδικών κρασιών, από τους αμπελώνες μας.
Όλα τα στάδια της παραγωγής είναι απόλυτα ελεγχόμενα από την οικογένεια μας και αυτό κάνει τα κρασιά μας να έχουν προσωπικότητα.
Δημιουργούμε ανώτερης ποιότητας κρασιά, σε περιορισμένο αριθμό φιαλών, με σπάνιες οινοποιήσεις για να αναδείξουμε τον τόπο μας, με τον καλύτερο τρόπο.

Επικοινωνία :ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ , ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 35009 ΕΛΛΑΔΑ, info@erivolosfthia.gr, ΤΗΛ. +30 6937 26 26 42

La Tour Melas- Aχινός Φθιώτιδας

Ο αμπελώνας του La Tour Melas βρίσκεται στο χωριό Αχίνος, Στερεά Ελλάδα.
Το terroir με κεκλιμένες βεράντες αποτελείται από αλλουβιακά χαλίκια του τεταρτοταγούς και υψώνεται έως 200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρισμένα μόνο δύο χιλιόμετρα. Αυτά τα χαλίκια αποτελούνται κυρίως από άργιλους, άμμο, άμμο και ασβεστολιθικά παράκτια συγκροτήματα.

Το υπέδαφος, πιο περίπλοκο και εμφανιζόμενο στην επιφάνεια, από τόπο σε τόπο στις διάφορες στρογγυλεμένες κορυφές λόφων, είναι η αντανάκλαση μιας αρχαιότερης ιστορίας της Ελλάδας με τις θαλάσσιες ιζηματογενείς προελεύσεις της, οι οποίες άλλαξαν με πτυχώσεις. Αυτό το υπέδαφος μπορεί να περιλαμβάνει σχιστόλιθους, πυριτικές αποθέσεις και άμαυρο ασβεστόλιθο που χρονολογείται από το Μεσοζωικό.

Στα δέκα εκτάρια που συνθέτουν τώρα την ιδιοκτησία του La Tour Melas, μόνο τρία καλλιεργούνται κόκκινα αμπέλια του Cabernet Franc και του Merlot. Τα πρώτα αμπέλια φυτεύτηκαν το 2001.

Επικοινωνία : La Tour Melas, 35300, Αχινός, Τηλ : +30 694 28 58 839 E-mail: info@latourmelas.com

Οίνος Παντρά – Μώλος Φθιώτιδας

Έτσι το 2003-2004 με την ίδρυση Οινοποιείου στον Μώλο όπου βρίσκονται και οι αμπελώνες, γι’ αυτό πήρε και το όνομα «Μωλιωτικός Οίνος», ξεκίνησε μια νέα πορεία χαράζοντας υψηλούς στόχους στην ποιότητα του κρασιού.
Ο εξοπλισμός αποτελείται από μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για άριστα αποτελέσματα.
Πάντα πιστοί στην παράδοση δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και λιπάσματα, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν που φθάνει στο ποτήρι σας να μην περιέχει βλαβερές ουσίες. Γι’ αυτό τα κρασιά που παράγονται είναι πιστοποιημένα από την ΔΗΩ (Οργανισμός Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων).
Παράγονται δύο τύποι κρασιού, λευκό και ερυθρό. Και οι δυο οίνοι διακρίνονται για το λεπτό χαρακτηριστικό τους άρωμα και την πλούσια γεύση.
Θέλουμε ένα κρασί να καθρεφτίζει την καθάρια γεύση του φρέσκου σταφυλιού. Σ’ αυτή την προσπάθεια αξιοποιούμε δικό μας υγιές σταφύλι, που καλλιεργούμε βιολογικά, δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον καυτό ήλιο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα κρασιά μας είναι ζωντανά προϊόντα που υφίστανται αργά την επίδραση του χρόνου.

Επικοινωνία : Υπεύθυνος παραγωγής και πωλήσεων: Παντράς Χρήστος, Διεύθυνση: Μώλος Φθιώτιδας | ΤΚ: 35009, Τηλ: +30.22350.51477

Αμπελώνας Καστανάς – Ρεγκίνι Φθιώτιδας

Εδώ, στον Ρεγγίνι, καλλιεργούμε τον αμπελώνα με ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Mε πίστη και αφοσίωση στην οινοποιητική κουλτούρα της χώρας μας, αλλά χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους οινοποίησης, παράγουμε κρασιά ποιότητας που αντιπροσωπεύουν απόλυτα τον τόπο. Η οικογένεια Καστανά στοχεύει στην σταθερή παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας, πράγμα στο οποίο συμβάλουν οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Τα οικογενειακά μας αμπέλια καλλιεργούνταν , για την ετήσια οικιακή παραγωγή κρασιού.

Επικοινωνία: Ιωάννου Μεταξά Ρεγκινι, Mώλος,  35009, Τηλ : 697 288 6144   gkstnas@rocketmail.com

Οινοποιείο Χαρτοδιπλωμένος- Λαμία Φθιώτιδας

Η οικογένεια Χαρτοδιπλωμένου ασχολείται από πολύ παλιά με την καλλιέργεια του αμπελιού.

Πρώτος ο παππούς Ηρακλής στα 1897 φυτεύει, καλλιεργεί αμπέλια, οινοποιεί και εμπορεύεται το κρασί στην ταβέρνα του.

Στη σύγχρονη εποχή η οικογένεια καλλιεργεί αμπελώνες από το 1960. Σαν συνέχεια της αμπελοκαλλιέργειας έρχεται η ίδρυση του οινοποιείου το 2012 δίνοντας μεγάλη προσοχή στην οινοποίηση και στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών με τεχνικές όπως η προζυμωτική εκχύλιση και η ψυχρή ζύμωση, παράγει ποιοτικά κρασιά επιτραπέζια και ποικιλιακά.

Επικοινωνία: Φρατζόμυλος, Λαμία, 35100, Τηλ.: 2231096298

Nurkowanie2021-04-13T23:11:43+02:00

Nurkowanie

Odkryj nurkowanie i piękno Zatoki Maliakos!

Nurkowanie w morzu

Ta sekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą nauczyć się nurkowania. Po zakończeniu tego etapu, będziesz gotowy, aby przejść do następnego kroku.

Nurkowanie w morzu dla zaawansowanych

Jako certyfikowany nurek masz już doświadczenie w odkrywaniu podwodnego świata, ale teraz jest więcej do odkrycia. Pięć nurkowań pozwoli Ci nabrać pewności siebie i poprawić swoje podwodne możliwości

Bubblemakers (dla dzieci)

Doświadcz i ucz się nurkowania pod okiem instruktora PADI.

Możesz spędzić przyjemnie czas ze swoimi dziećmi, nurkując razem z nimi.

Dostępne są inne sekcje nurkowe. Dowiedz się o centrum PADI w naszym hotelu.

W każdej sekcji znajduje się niezbędny sprzęt

Po więcej informacji : www.vdiveclub.com Telefon: +302235301554, +306944555128 Adres: 7 Gerasimou Vassiliadis, Kamena Vourla, 35008

Scuba Diving2021-04-13T23:09:49+02:00

Scuba Diving

Discover diving at Hotel Sissy and the beauty of the Maliakos Gulf!

Offshore diving

This section is made for people who want to learn diving

When the technique is complete then you will be ready to go to the next step

Top level offshore diving

As a certified diver you already have the experience of exploring the underwater world, but now there is more to discover.

Five dives will allow you to gain more confidence and improve your underwater capabilities

Bubblemakers (for kids)

Experience and learn diving under the guidance and supervision of a PADI instructor

You can have endless moments of fun with your kids by diving with them

Other diving sections are available. Find out from the PADI center at our hotel

The necessary equipment is included in each section

For more information : www.vdiveclub.com

Phone: +302235301554, +306944555128

Address: 7 Gerasimou Vassiliadis, Kamena Vourla, 35008

Καταδύσεις2022-01-11T09:55:10+02:00

Καταδύσεις

Ανακαλύψτε την κατάδυση στο Hotel Sissy και την ομορφιά του Μαλιακού Κόλπου!

Κατάδυση Ανοιχτής θαλάσσης

Αυτό το τμήμα είναι φτιαγμένο για ανθρώπους που θέλουν να μάθουν την κατάδυση

Όταν η τεχνική ολοκληρωθεί τότε θα είστε έτοιμοι να πάτε στο επόμενο βήμα

Κατάδυση ανοιχτής θαλάσσης ανωτέρου επιπέδου

Ως πιστοποιημένος καταδύτης έχετε ήδη την εμπειρία της εξερεύνησης του κόσμου κάτω από το νερό, τώρα όμως υπάρχουν και άλλα ακόμα περισσότερα που μπορείτε να ανακαλύψετε

Πέντε καταδύσεις θα σας επιτρέψουν να κερδίσετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και να βελτιώσετε τις υποβρύχιες δυνατότητές σας

Bubblemakers (για τα παιδιά)

Ζήστε στην εμπειρία και μάθετε την κατάδυση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός PADI εκπαιδευτή

Μπορείτε να ζήσετε άπειρες στιγμές διασκέδασης μαζί με τα παιδιά σας κάνοντας κατάδυση μαζί τους

Διατίθενται και άλλα τμήματα κατάδυσης. Ενημερωθείτε από το κέντρο PADI στο ξενοδοχείο μας

Ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβάνεται σε κάθε τμήμα

Για περισσότερες πληροφορίες : www.vdiveclub.com

Τηλέφωνο : +302235301554, +306944555128

Διεύθυνση: Γερασίμου Βασιλειάδη 7, Καμένα Βούρλα ,35008

Morskie Sporty Wodne2021-04-13T22:56:46+02:00

Morskie Sporty Wodne

Ciesz się plażą pod nogami! I rozległym widokiem na morze.

Zanurz się w krystalicznie czystej wodzie!

Zapewniamy w pełni zorganizowaną plażę z leżakami, prysznicem i barem na plaży.

Miłośnikom sportów wodnych zapewniamy możliwość skorzystania z wielu atrakcji*:

• windsurfing

• SUP

• rower wodny

• banan, ringi, szalona sofa

• nurkowanie z maską i fajką

* za dopłatą. Sporty wodne działają w zależności od pogody

Alternatywnie dostępny odkryty basen ze słodką wodą.

Czuj się bezpiecznie w basenie, ratownik jest obecny dla twojego bezpieczeństwa,

Chcesz ograniczyć bagaż?

Ręczniki można wypożyczyć w recepcji.

Sea Water Sports2021-04-13T22:55:14+02:00

Sea Water Sports

Enjoy the beach on your feet! And a vast view of the sea.

Dive into crystal clear waters!

We provide you with a fully organized beach with sunbeds, shower and beach bar.

Lovers of water sports * we give you the opportunity to try many activities:

• windsurfing

• paddle surfboard

• sea bike

• inflatable water sports (banana, bun and crazy sofa)

• diving with mask and snorkel

* with extra charge. Water sports work depending on the weather

Alternatively there is an outdoor freshwater pool.

Swim fearlessly in the pool, the lifeguard is present for your safety,

Want to travel lighter in your luggage?

Towels can be rented at reception.

Θαλάσσια Σπόρ2022-01-11T09:55:14+02:00

Θαλάσσια Σπόρ

Απολαύστε την παραλία στα πόδια σας! Και μια απέραντη θέα στο πέλαγος.

Κάντε βουτιά σε πεντακάθαρα νερά!

Σας παρέχουμε πλήρως οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, ντους και beach bar

Λάτρεις των θαλάσσιων σπορ* σας δίνουμε την ευκαιρία να δοκιμάσετε πολλές δραστηριότητες:

· ιστιοσανίδα

· ιστιοσανίδα με κουπί

· ποδήλατο θαλάσσης

· φουσκωτά θαλάσσια σπορ (μπανάνα, κουλούρα και crazy sofa)

· κατάδυση με μάσκα και αναπνευστήρα

* με επιπλέον χρέωση. Τα θαλάσσια σπορ λειτουργούν ανάλογα με το καιρό

Σαν εναλλακτική λύση υπάρχει και εξωτερική πισίνα με γλυκό νερό.

Κολυμπείστε άφοβα στην πισίνα, ο ναυαγοσώστης είναι παρών για τη ασφάλεια σας,

Θέλετε να ταξιδέψετε πιο ανάλαφροι στις αποσκευές;

Yπαρχεί δυνατότητα ενοικίασης πετσετών στη υποδοχή

Pociąg2022-01-11T10:03:56+02:00

Pociąg «Mountzouris»

Na starej stacji w wiosce Milies, na półwyspie Pelion, kursuje jeden z najbardziej malowniczych pociągów greckiej tradycji kolejowej, znany Moutzouris. Moutzouris kursuje od końca XIX wieku, a konkretnie od 1896 roku, kiedy ukończono linię, łączącą Wolos z Lechonią. Reszta odcinka do stacji w Milies została dostarczona w 1903 roku.

Pociąg Pelion dziś nie startuje z Volos (fragmenty dawnej linii widoczne na przybrzeżnej drodze z Volos do Milies), ale z Ano Lechonia (12 km od Volos) w kierunku malowniczych Milies. Długość trasy to 16 km.

Najlepszym sposobem, aby dostać się na stację Milia z centrum wioski, jest podążanie brukowaną ścieżką w dół, która zaczyna się tuż pod głównym placuMilii. Powrót pod górę będzie trochę męczący, a jeśli jesteście z przyjaciółmi, można pojechać samochodem na stację i ponownie pojechać razem do centrum wioski.

Podróż, którą możesz teraz cieszyć się przez okna starych drewnianych wagonów pociągu Pelion od kwietnia do mniej więcej końca października każdego roku.

Możesz połączyć spacer, tsipouro i meze na plaży Volos.

Więcej informacji o dniach i godzinach odjazdu i przyjazdu ze stacji w Ano Lechonia i Milies można uzyskać kontaktując się z TRAINOSE pod nr tel. Faks 24210-39723, numer 14511 i e-mail: grafeio.volou@trainose.gr.

Pelion Train2022-01-11T09:51:13+02:00

Pelion train “o Mountzouris”

At the old station in the village of Milies, Pelion, runs one of the most picturesque trains of the Greek railway tradition, the well-known Moutzouris. Moutzouris comes to us from the end of the 19th century please and specifically from the distant 1896 when the line was completed it connected Volos with Lechonia. The rest of the section up to the station in Milies was delivered in 1903.

The train of Pelion today does not start from Volos, but you will see parts of the lines on the coastal road from Volos to Milies, but from Ano Lechonia (12 km from Volos) in the direction of the picturesque Milies. The length of the route is 16 km.

The best way to get to Milia station from the center of the village is to follow the downhill cobblestone path that starts just below the main square of Milia. The uphill return will be a bit tiring while if you are with friends one can go to the station by car and go up again to the center of the village all together.

A journey that you can now enjoy through the windows of the old wooden wagons of the Pelion train from April until about the end of October every year.

You can combine your walk, a tsipouro and a meze on the beach of Volos.

For more information about the days and hours of departure and arrival from and to the stations in Ano Lechonia and Milies, contact TRAINOSE at tel. Fax 24210-39723, at 14511 and email: grafeio.volou@trainose.gr.

Τρενάκι Πηλίου2022-01-11T09:57:59+02:00

Τρενάκι Πηλίου «ο Μουντζούρης»

Στο παλιό σταθμό στο χωριό Μηλιές Πηλίου αράζει ένα από τα πιο γραφικά τρένα της Ελληνικής σιδηροδρομικής παράδοσης, ο γνωστός Μουτζούρης. Ο Μουτζούρης μας έρχεται από τα τέλη του 19ου αιώνα παρακαλώ και συγκεκριμένα από το μακρινό 1896 όταν και ολοκληρώθηκε η γραμμή ένωνε τον Βόλο με τα Λεχώνια. Το υπόλοιπο τμήμα και μέχρι το σταθμό στις Μηλιές παραδόθηκε το 1903. Το τρενάκι του Πηλίου σήμερα δεν ξεκινάει όμως από τον Βόλο, θα δείτε όμως τμήματα των γραμμών στον παραλιακό δρόμο από τον Βόλο προς τις Μηλιές, αλλά από τα Άνω Λεχώνια (απέχουν 12 χλμ από τον Βόλο) με κατεύθυνση τις γραφικές Μηλιές. Το μήκος της διαδρομής είναι 16 χιλιόμετρα.

Ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στον σταθμό των Μηλιών από το κέντρο του χωριού είναι να ακολουθήσετε το κατηφορικό λιθόστρωτο μονοπάτι που ξεκινάει ακριβώς κάτω από την κεντρική πλατεία των Μηλιών. Η ανηφορική επιστροφή θα είναι κάπως κουραστική ενώ αν είστε με παρέα μπορεί κάποιος να πάει με το αυτοκίνητο μέχρι τον σταθμό και να ανεβείτε πάλι στο κέντρο του χωριού όλοι μαζί.

Ένα ταξίδι που μπορείτε και σεις πλέον να απολαύσετε μέσα από τα παράθυρα των παλιών ξύλινων βαγονιών του τρένου του Πηλίου από τον Απρίλιο και μέχρι περίπου τα τέλη του Οκτωβρίου κάθε χρονιά.

Μπορείτε να συνδυάσετε τη βόλτα σας, ένα τσιπουράκι και μεζέ στη παραλία του Βόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μέρες και τις ώρες αναχώρησης και άφιξης από και προς τους σταθμούς στα Άνω Λεχώνια και στις Μηλιές επικοινωνήστε με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο τηλ κ φαξ 24210-39723, στο 14511 και το email: grafeio.volou@trainose.gr.

Oiti Schronisko2022-01-11T10:03:18+02:00

Alternatywne zajęcia górskie

Schronisko górskie Oiti znajduje się na zielonym wzgórzu na wysokości 1240 metrów, zaledwie 50 kilometrów od Lamii i 200 kilometrów od Aten. Od 2007 roku każdego ranka oferujemy naszym przyjaciołom i gościom niezapomniane chwile relaksu i przyjemności w ciepłym salonie, ale także akcję i przygodę na łonie natury i dziewiczych lasach okolicy. Naszym gościom oferujemy gorące i zimne napoje, świeże domowe słodycze i lody, ale także świeżo krojone wędliny i sery, które doskonale komponują się z tsipouro lub ouzo. Podczas gdy młodsze i starsze dzieci sprawdzą swoje umiejętności w nowym Adventure Park (od 14 lat) oraz w Junior Adventure Park (dla dzieci do 14 lat), dorośli nie będą się nudzić . Schronisko oferuje mnóstwo atrakcji w ciągu całego roku. Kolarstwo górskie i piesze wędrówki o różnym stopniu trudności (z eskortą lub bez). Sport i zabawa na śniegu, jazda na nartach i snowboardzie, sankach i skuterem śnieżnym po zaśnieżonych płaskowyżach Oiti

W Schronisku znajdziecie Państwo również lokalne produkty takie jak wino i miód bezpośrednio od producentów, świeże ciasteczka, mapy alpinistyczne i albumy ze zdjęciami oraz niezbędny sprzęt do wypożyczenia do zajęć na świeżym powietrzu (deski, narty, sanki, buty, kaski) Możesz także surfować po Internecie i wysyłać znajomym cyfrowe zdjęcia swoich osiągnięć.

Mamy bezpłatne połączenie satelitarne z internetem.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.katafygio-oiti.gr/katafugio

Oiti Shelter2022-01-11T09:51:08+02:00

Mountain Alternative Activities

Oiti Shelter is located on a green col at an altitude of 1,240 meters, just 50 kilometers from Lamia and 200 from Athens. Since 2007, every

morning, we offer our friends and visitors unforgettable moments of relaxation and enjoyment in the warm living room, but also action and adventure in nature and the pristine forests of the area.

We offer our guests hot and cold drinks, fresh homemade sweets and ice creams but also varieties of freshly cut meats and cheeses that perfectly accompany tsipouro or ouzo. While young and … older children will test their skills in the new Adventure Park (14 years and older) and in the Junior Adventure Park (for children up to 14 years old) But the friends of the adventure will not be left with a complaint since there are activities for every season at the Shelter. Mountain biking and hiking with variety in the level of difficulty (with or without an escort). Sports and fun in the snow, with free skiing and snowboarding, sledding and snowmobile and Cat ski rides in the snowy plateaus of Oiti

At the Shelter you will also find local products such as wine and honey, directly from the producers, fresh cookies, mountaineering maps and photo albums as well as the necessary equipment for rent for outdoor activities (boards, skis, sleds, boots, helmets)

You can also surf the internet and send your friends digital photos of your accomplishments. We have free satellite connection to the internet.

More information can be found here: https://www.katafygio-oiti.gr/katafugio

Καταφύγιο Οίτη2022-01-11T09:57:54+02:00

Ορεινές Εναλλακτικές Δραστηριότητες

Tο Kαταφύγιο Οίτη βρίσκεται σε ένα καταπράσινο διάσελο σε υψόμετρο 1.240 μέτρων, μόλις 50 χιλιόμετρα από την Λαμία και 200 από την Αθήνα . Από το 2007, καθημερινά από το πρωί , προσφέρουμε στους φίλους και τους επισκέπτες μας αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης στο ζεστό σαλόνι, αλλά και δράσης και περιπέτειας στη φύση και τα παρθένα δάση της περιοχής. Προσφέρουμε στους επισκέπτες μας ζεστά και κρύα ροφήματα, φρέσκα σπιτικά γλυκά και παγωτά αλλά και ποικιλίες από φρεσκοκομμένα αλλαντικά και τυριά που συνοδεύουν τέλεια το τσίπουρο ή το ούζο. Ενώ μικρά και …μεγάλα παιδιά θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο νέο Πάρκο Περιπέτειας (14 ετών και πάνω) και στο Πάρκο Περιπέτειας junior (για παιδιά ως 14 ετών )

Όμως και οι φίλοι της περιπέτειας δεν θα μείνουν με παράπονο αφού υπάρχουν δραστηριότητες για κάθε εποχή στο Καταφύγιο. Ποδήλατο βουνού και πεζοπορία με ποικιλία στο επίπεδο δυσκολίας (με ή και χωρίς συνοδό). Σπορ και διασκέδαση στο χιόνι, με ελεύθερο ski και snowboard, έλκηθρα και βόλτες με snowmobile και Cat ski (επιβατηγά ερπυστριοφόρα οχήματα χιονιού) στα χιονισμένα οροπέδια της Οίτης Στο Καταφύγιο θα βρείτε ακόμα τοπικά προϊόντα όπως κρασί και μέλι, κατευθείαν από τους παραγωγούς, ολόφρεσκα κουλουράκια, ορειβατικούς χάρτες και φωτογραφικά λευκώματα αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό προς ενοικίαση για τις δράσεις στη φύση (σανίδες, σκι, έλκηθρα, μπότες, κράνη) Μπορείτε επίσης να σερφάρετε στο internet και να στείλετε στους φίλους σας ψηφιακές φωτογραφίες με τα κατορθώματά σας. Διαθέτουμε ελεύθερη σύνδεση μέσω δορυφόρου στο ιντερνέτ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ : https://www.katafygio-oiti.gr/katafugio

Vagoneto2022-01-11T10:03:15+02:00

Vagonetto: Park górniczy w Fokidzie

Około 40 lat temu została utworzone chodniki jako jedne z pierwszych na obszarze Giona w celu wydobycia boksytu. Kilka lat później chodniki kopalnii i okolica zostały przekształcone w jedyny tego typu park rozrywki w Grecji Vagonetto.

Park Górniczy Fokida – Vagoneto znajduje się na 51 km drogi krajowej Lamia – Amfissa. Tam w ciągu godziny będziecie mieli okazję dowiedzieć się, jak górnicy pracowali przy wydobywaniu boksytu, poznać historię miejsca, zwiedzić sąsiednią przestrzeń wystawienniczą i przeżyć wyjątkowe przeżycie pod powierzchnią Ziemii.

Odkryj doświadczenie wydobycia boksytu i przeżyj codzienne życie górników poprzez ich własne historie. Wsiądź do pociągu, który zabrał ich do galerii i „posłuchaj” ich rozmowy. Przeglądaj wystawę i weź

„wirtualny” udział w przetwarzaniu i wydobyciu boksytu. Zrelaksuj się w tradycyjnej kawiarni znajdującej się na miejscu, a na koniec odwiedź sklep, aby kupić wyjątkowe pamiątki i prezenty.

Do kopalni należy założyć wygodne buty do chodzenia i ciepłe ubranie, ponieważ jest wilgotno i chłodno. Przygotuj się na wyjątkowe przeżycie pod powierzchnią ziemi.

Więcej informacji :

www.vagonetto.gr

Τel. +302265078800

Adres: droga krajowa Lamias o długości 51ο km – Amfissas, Delfon 33100 Amfissa Fokidas

Vagoneto2022-01-11T09:51:02+02:00

Vagonetto: Fokida Mining Park

About 40 years ago the gallery was one of the first to open in the area of Giona for bauxite mining. Several years later the gallery and the area were transformed into the only theme park in Greece Vagonetto.

The Mining Park of Fokida – Vagoneto, is located at the 51st km of the national road Lamia – Amfissa. There, within an hour you will have the opportunity to get to know how the miners worked to extract the bauxite, to listen with headphones to what they were saying, to visit the adjacent exhibition space and to spend a unique experience on the bowels of the earth.

Discover the experience of bauxite mining and live the daily life of the miners through their own stories. Get on the train that took them to the gallery and “hear” them talking. Browse the exhibition and take a ‘virtual’ part in bauxite processing and mining. Relax in the traditional cafe located on site and finally visit the shop to buy unique souvenirs and gifts.

All you need to do is wear comfortable walking shoes in the gallery and warm clothes as it is damp. Prepare for a unique experience in the bowels of the earth!

More information : www.vagonetto.gr

Τel. +302265078800

Address : 51ο km National Road Lamias – Amfissas , Delfon 33100 Amfissa Fokida

Βαγονέτο2022-01-11T09:57:51+02:00

Βαγονέτο : Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

Πριν απο περίπου 40 χρόνια η στοά ήταν μια απο τις πρώτες που ανοίχτηκαν στην περιοχή της Γκιώνας για την εξόρυξη βωξίτη. Αρκετά χρόνια αργότερα η στοά και η περιοχή μετατράπηκαν στο μοναδικό στην Ελλάδα θεματικό πάρκο Vagonetto.

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Βαγονέτο, βρίσκεται στο 51ο χλμ. της εθνικής οδού Λαμίας – Αμφισσας. Εκεί, μέσα σε διάρκεια μιας ώρας θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε πώς δούλευαν οι μεταλλωρύχοι για να εξορύξουν τον βωξίτη, να ακούσετε με ακουστικά τι έλεγαν, να επισκεφθείτε τον παρακείμενο εκθεσιακό χώρο και να περάσετε μια μοναδική εμπειρία στα έγκατα της γης.

Ανακαλύψτε την εμπειρία εξόρυξης βωξίτη και ζήστε την καθημερινότητα των μεταλλωρύχων μέσα απο τις δικές τους αφηγήσεις. Ανεβείτε στο τρενάκι που τους μετέφερε στη στοά και “ακούστε” τους να μιλούν. Περιηγηθείτε στην έκθεση και πάρτε ‘εικονικά’ μέρος στην επεξεργασία και εξόρυξη του βωξίτη. Ξεκουραστείτε στο παραδοσιακό καφενείο που βρίσκεται στο χώρο και τέλος επισκεφτείτε το πωλητήριο για την αγορά μοναδικών αναμνηστικών και δώρων.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να φορέσετε άνετα παπούτσια για το περπάτημα στη στοά και ζεστά ρούχα καθώς έχει υγρασία. Προετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στα έγκατα της γης!

Περισσότερες πληροφορίες : www.vagonetto.gr

Τηλ.2265078800

Διεύθυνση: 51ο χλμ Ε.Ο Λαμίας- Άμφισσας , Δελφών 33100 Άμφισσα Φωκίδας

Pavliani2022-01-11T10:03:10+02:00

Park Pavliani

Ukryty w gęstym lesie jodłowym, na wysokości nieco ponad tysiąca metrów, gościnna miejscowość Pavliani czeka na turystów, którzy go odkryją, podziwiając krajobraz i zachód na stokach Oiti.

Piękna zielona wioska Fthiotidy jest podzielona na dwie dzielnice, Kato i Ano Pavliani, które są oddalone o około 1-2 km. Wchodząc do dolnej osady znajdziesz pomnik poświęcony poległym w bitwie pod Pavliani w 1942 roku. W tradycyjnym Ano Pavliani dominuje kościół Agios Athanasios z wyrzeźbionym w drewnie ikonostasem i słynną odrestaurowaną dzwonnicą z XIX wieku. Warto również odwiedzić kamienne Muzeum Hydrokinezy, w którym znajduje się Tartak, Młyn Wodny Mantani.

W ostatnich latach Pavliani rozwija się jako kierunek turystyczny i oferuje odwiedzającym wiele możliwości. Dobre jedzenie, zakwaterowanie w tradycyjnych hostelach i oczywiście wycieczka po ścieżkach Oiti w celach sportowych i / lub rekreacyjnych.

W pobliżu znajduje się park rozrywki w lesie z hamakami, huśtawkami, drewnianymi stołami i inne, zapewniające mnóstwo atrakcji przyrodniczych. Jodły i bieżąca woda działają jak „gąbka” dla zmęczenia i stresu dnia codziennego, a estetyczny las Pavliani oczekuje, aby ofiarować swoje „prezenty” wędrowcom.

Pavliani znajduje się około 2,5 godziny drogi od Aten, więc jest to bardzo dobry wybór na beztroski weekend poza miastem.

Adres: Epar.Od. Oitis 59, Pavliani 351 00

Pavliani2022-01-11T09:50:56+02:00

The Park of Pavliani

Hidden in a dense fir forest, at an altitude of just over a thousand meters, the hospitable Pavliani is waiting for travelers to discover it while enjoying the landscape and the west on the slopes of Oiti.

The beautiful verdant village of Fthiotida is divided into two districts, Kato and Ano Pavliani, which are about 1-2 km away. Entering the lower settlement you will find the monument which is dedicated to the Fallen of the battle of Pavliani in 1942. In the traditional Ano Pavliani dominates the church of Agios Athanasios with the wood-carved iconostasis and the famous restored bell tower of the 19th century. The stone Museum of Hydrokinesis is also worth a visit, which houses the Sawmill, the Watermill, the Mantani and the Water Mill.

In recent years, Pavliani has been developing as a tourist destination and offers many options to visitors. Good food, accommodation in traditional hostels and of course a tour of the paths of Oiti for sports and / or leisure.

Nearby is the amusement park, in the woods, with hammocks, swings, wooden tables and shavings, for plenty of nature activities. Fir trees and running water act as a “sponge” for the fatigue and stress of everyday life and the aesthetic forest of Pavliani is waiting generously to give their “gifts” to hikers.

Pavliani is about 2.5 hours away from Athens and so it is a very good choice for a carefree weekend away from the city.

Address: Epar.Od. Oitis 59, Pavliani 351 00

Παύλιανη2022-01-11T09:57:47+02:00

Το Παρκάκι της Παύλιανης

Κρυμμένη μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, σε υψόμετρο λίγο πάνω από τα χίλια μέτρα, η φιλόξενη Παύλιανη περιμένει τους ταξιδιώτες να την ανακαλύψουν απολαμβάνοντας το τοπίο και τη δύση στις πλαγιές της Οίτης.

Το όμορφο κατάφυτο χωριό της Φθιώτιδας χωρίζεται σε δύο συνοικίες, την Κάτω και την Άνω Παύλιανη, που απέχουν περίπου 1-2 χιλιόμετρα. Μπαίνοντας κανείς στον κάτω οικισμό θα συναντήσει το μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο στους Πεσόντες της μάχης της Παύλιανης το 1942. Στην παραδοσιακή Άνω Παύλιανη δεσπόζει η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου με το ξυλόγλυπτο τέμπλο και το περίφημο αναπαλαιωμένο καμπαναριό του 19ου αιώνα. Μια επίσκεψη αξίζει και το πέτρινο Μουσείο Υδροκίνησης, που στεγάζει το Νεροπρίονο, το Νερόμυλο, το Μαντάνι και τη Νεροτριβή.

Τα τελευταία χρόνια η Παύλιανη αναπτύσσεται τουριστικά και προσφέρει πολλές επιλογές στους επισκέπτες. Καλό φαγητό, διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες και ασφαλώς περιήγηση στα μονοπάτια της Οίτης για άθληση ή/και αναψυχή.

Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται το ψυχαγωγικό πάρκο, μέσα στο δάσος, με αιώρες, κούνιες, ξύλινα τραπέζια και γήπεδα από ροκανίδι, για άφθονες δραστηριότητες στη φύση. Έλατα και τρεχούμενα νερά λειτουργούν σαν «σφουγγάρι» για την κούραση και το στρες της καθημερινότητας και το αισθητικό δάσος της Παύλιανης περιμένει να δώσει με γενναιοδωρία τα «δώρα» τους στους πεζοπόρους.

Από την Αθήνα η Παύλιανη απέχει περίπου 2,5 ώρες κι έτσι είναι μια πολύ καλή επιλογή για ένα ξέγνοιαστο Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη. Διεύθυνση: Επαρ.Οδ. Οίτης 59, Παύλιανη 351 00

Polityka Ekologiczna2022-01-11T09:59:57+02:00

Polityka ekologiczna naszego hotelu

Polityka ekologiczna naszego hotelu

Ponieważ globalne ocieplenie i klęski żywiołowe nasilają się z dnia na dzień, nasze aktywne zaangażowanie w ochronę środowiska dla lepszej planety w przyszłości dotyczy nas wszystkich jest sprawą.

PROJEKTY OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I WODY

Montaż paneli słonecznych pokrywających wszystkie potrzeby kompleksu w ciepłej wodzie (oszczędność 75%).

Stosowanie lamp energooszczędnych w całym kompleksie (oszczędność 25%).

Stosowanie okien z podwójnymi szybami we wszystkich pokojach.

Oszczędność zasobów naturalnych i energii

Toalety o niskim przepływie

Stosowanie lamp o niskim zużyciu energii

Automatyczna przerwa w zasilaniu za pomocą karty / klucza

Efektywne wykorzystanie surowców

Ponowne użycie starych i podartych obrusów jako ściereczek do czyszczenia.

Minimalizacja ilość odpadów

Zamówienia w dużych ilościach, jeśli to możliwe

Opakowanie na detergent wielokrotnego użytku.

Stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.

Eliminacja produktów wykorzystujących gaz pędny.

Stały wysiłek w celu zminimalizowania użycia chemikaliów.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Stała redukcja produktów jednorazowych.

Rygorystyczna i regularna kontrola pod kątem konserwacji i wycieków.

Stosowanie ekologicznych nawozów.

Hotel promuje wykorzystanie lokalnych wód.

W każdym pokoju każdy gość ma możliwość wsparcia naszej akcji poprzez określenie częstotliwości wymiany ręczników i pościeli

Aby osiągnąć naszą równowagę środowiskową i społeczną, przyjmujemy:

Śledzenie na bieżąco kwestii ekologiczne w okolicy

Regularnie szkolenia naszego personelu w kwestiach środowiskowych i społecznych.

Aktywne promowanie zrównoważonej turystyki w naszym regionie.

Informowanie i dążenie do zaangażowania naszych klientów w nasze działania środowiskowe i społeczne.

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Ochrona i promowanie lokalnego zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i przyjemnego środowiska pracy.

Zapewniać sprawiedliwe nagrody wszystkim partnerom.

Celem jest:

Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Inwestowanie w technologie oszczędzające energię.

Wspieranie lokalnych programów środowiskowych.

Budowa sieć firm świadomych ekologicznie.

Informowanie o wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie.

Branie udziału w lokalnych imprezach, grach sportowych.

Promowanie lokalnej przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Wspieranie świadomych ekologicznie lokalnych producentów.

Promowanie różnorodności

Jak uczynić swój pobyt w hotelu bardziej ekologicznym

o Nawet jeśli wybrany na pobyt hotel nie ma ekologicznego charakteru, możesz:

poinformuj recepcję, że nie chcesz codziennie zmieniać pościeli i ręczników.

Nie pozwól wodzie płynąć w łazience i ogranicz czas trwania kąpieli.

Wychodząc z pokoju, pamiętaj o wyłączeniu klimatyzacji, oświetlenia i urządzeń elektrycznych.

Nie zabieraj ze sobą szamponów, mydeł, żeli pod prysznic itp. oferowane przez hotel, jeśli z nich nie korzystałeś.

podaruj swoje gazety i czasopisma innym po ich przeczytaniu.

przed dokonaniem rezerwacji dowiedz się o zaangażowaniu ekologicznym hotelu.

Οικολογική Πολιτική2022-01-11T09:53:16+02:00

Η Οικολογική πολιτική του Ξενοδοχείου μας

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις φυσικες καταστροφές να εντεινονται μέρα με τη μέρα, η ενεργή συμμέτοχη του Ξενοδοχείου μας στην προστασία του περιβάλλοντος για ένα καλύτερο αυριο του πλανήτη είναι υπόθεση όλων μας.

ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ

Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του συγκροτήματος σε ζεστό νερό(οικονομία75%).

Χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλο το συγκρότημα (οικονομία25%).

Χρήση διπλών θερμομονωτικών τζαμιών σε όλα τα δωμάτια.

Τοποθέτηση ειδικών βαλβίδων ελέγχου της ροής του νερού στις δημόσιες βρύσες και τις τουαλέτες για μείωση της κατανάλωσης.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας

Τουαλέτες χαμηλής ροής

Ηλεκτρικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας που επιλέχθηκαν με βάση την χαμηλή τους κατανάλωση τόσο νερού όσο και ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρησιμοποίηση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης

Προσεκτικά ρυθμισμένοι χρονο διακόπτες για τον κοινόχρηστο φωτισμό.

Αποτελεσματική αξιοποίηση πρώτων υλών

Επαναχρησιμοποίηση παλαιών και σκισμένων τραπεζομάντιλων ως πανιά καθαρισμού.

Ελαχιστοποίηση σπατάλης και απορριμμάτων στο μέγιστο βαθμό.

Παραγγελίες σε μεγάλες ποσότητες όπου είναι δυνατόν

Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες απορρυπαντικών.

Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Εξάλειψη προϊόντων που χρησιμοποιούν προωθητικό αέριο.

Διαρκής προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συνεχης μείωση των προϊόντων μια χρήσης.

Αυστηρος τακτικός έλεγχος για συντήρηση και διαρροές.

Χρήση οικολογικών λιπασμάτων.

Αποκλειστική χρήση οικολογικών χρωμάτων πιστοποιημένων με προδιαγραφές Blue Αngel. Το ξενοδοχείο προωθεί τη χρήση των τοπικών υδάτων.

Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει η δυνατοτητα σε κάθε επισκέπτη να υποστηρίξει την καμπάνια μας με τον καθορισμό της συχνότητας αντικατάστασης των πετσετών και λινών Όλα τα μαγειρικά έλαια με τα την χρησιμοποίησή τους συλλέγονται και μεταποιούνται σε καύσιμα.

Προκειµένου να επιτύχουµε την περιβαλλοντική και κοινωνική µας βιωσιµότητα, ∆εσµευόµαστε:

Να ενηµερωνόµαστε συνεχώς σχετικά µε οικολογικα θέµατα που αφορούν την περιοχή µας

Να εκπαιδεύουµε το προσωπικό µας τακτικά σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα.

Να προωθούµε ενεργά τον βιώσιµο τουρισµού στην περιοχή µας.

Να ενημερωνουμε και να επιδιωκουμε να συμετεχουν οι πελατες μας στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές µας προσπάθειες.

Να προστατεύουµε και να προωθούµε την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής µας.

Να προστατεύουµε και να προωθούµε την τοπική απασχόληση και επιχειρηµατικότητα.

Να παρέχουµε ένα ασφαλές, υγειές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Να παρέχουµε δίκαιες απολαβές σε όλους µας τους συνεργάτες.

Στόχος µας είναι:

Να µειώσουµε την κατανάλωση φυσικών πόρων.

Να µειώσουµε τα απορρίµµατα που παράγουµε.

Να µειώσουµε τις εκποµπές αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Να επενδύσουµε σε τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας.

Να στηρίξουµε τοπικά περιβαλλοντικά προγράµµατα.

Να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένων επιχειρήσεων.

Να κάνουµε γνωστά τα πολιτιστικά δρώµενα στην περιοχής µας.

Να συµµετέχουµε σε τοπικές διοργανώσεις, µας αθλητικοί αγώνες.

Να προωθήσουµε την τοπική επιχειρηµατικότητα και απασχόληση.

Να υποστηρίξουµε περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένους τοπικούς παραγωγούς.

Να προωθήσουµε την διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων.

Πώς να κάνετε την παραμονη σας σε ένα ξενοδοχείο πιο οικολογικη

Ακόμα και αν το ξενοδοχείο που επιλέξατε για την παραμονη σας, δεν έχει κάποιον οικολογικό χαρακτήρα, εσείς μπορείτε να κάνετε τα εξης :

Ενημερωστε την ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ότι δεν επιθυμείτε να αλλάζονται τα σεντόνια και οι πετσέτες σας κάθε μέρα.

Μην αφήνετε το νερό να τρέχει στο μπάνιο και περιοριστε τη διάρκεια του ντους σας.

Όταν αποχωρείτε από το δωμάτιο σας, βεβαιωθείτε ότι κλεινετε κλιματιστικά, φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές.

Μην παίρνετε μαζί σας τα σαμπουάν, σαπούνια, αφρόλουτρα κτλπ. που σας προσφέρει το ξενοδοχείο αν δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει.

Χαρίστε τις εφημερίδες και τα περιοδικά σας σε άλλους αφού τα διαβάσετε .

Ενημερωθείτε για την οικολογική δέσμευση του ξενοδοχείου πριν πραγματοποιήσετε την κράτησή σας

Ecological Policy2022-01-11T09:47:00+02:00

The Ecological Policy of our hotel

With global warming and natural disasters intensifying day by day, our active involvement in protecting the environment for a better planet tomorrow is a matter for all of us.

ENERGY AND WATER SAVING PROJECTS

Installation of solar panels that cover all the needs of the complex in hot water (economy 75%).

Use of energy saving lamps throughout the complex (economy25%).

Use of double glazed windows in all rooms.

Saving natural resources and energy

Low flow toilets

Use of low consumption lamps

Automatic power outage using a card / key

Efficient utilization of raw materials

Reuse of old and torn tablecloths as cleaning cloths.

Minimize waste and waste to the maximum extent.

Orders in large quantities where possible

Reusable detergent packaging.

Use of environmentally friendly materials.

Elimination of products that use propellant gas.

Constant effort to minimize the use of chemicals.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Continuous reduction of disposable products.

Strict regular inspection for maintenance and leaks.

Use of ecological fertilizers.

The hotel promotes the use of local waters.

In each room there is the possibility for each guest to support our campaign by determining the frequency of replacement of towels and linen

In order to achieve our environmental and social sustainability, we adopt:

Keep up to date on the ecological issues of your area

Train our staff regularly in environmental and social issues.

To actively promote sustainable tourism in our region.

To inform and seek to involve our customers in our environmental and social efforts.

To protect and promote the cultural heritage of our region.

To protect and promote local employment and entrepreneurship.

To provide a safe, healthy and pleasant working environment.

Provide fair rewards to all partners.

Our goal is:

Reduce the consumption of natural resources.

Reduce greenhouse gas emissions.

Invest in energy saving technologies.

Support local environmental programs.

Build a network of environmentally conscious businesses.

To make known the cultural events in our area.

Participate in local events, sports games.

To promote local entrepreneurship and employment.

Support environmentally conscious local producers.

Promote gender diversity and equality.

How to make your stay in a hotel more ecological

 Even if the hotel you have chosen for your stay does not have an ecological character, you can do the following:

inform the hotel reception that you do not wish to change your sheets and towels every day.

Do not let water run in the bathroom and limit the duration of your shower.

When leaving your room, be sure to turn off air conditioners, lights and electrical appliances.

Do not take shampoos, soaps, shower gels, etc. with you. offered by the hotel if you have not used them.

donate your newspapers and magazines to others after reading them.

find out about the ecological commitment of the hotel before making your reservation.

Covid 20222022-01-11T10:00:01+02:00

W hotelu Sissy dostosowujemy naszą działalność, uwzględniając nowe standardy bezpieczeństwa i protokoły higieny.
Począwszy od zmniejszenia codziennego obłożenia naszego hotelu, zapewniając odprawę online, nasi pracownicy korzystający z odpowiedniego sprzętu będą witać naszych gości w naszych przestrzeniach zewnętrznych i ogrodach, zawsze zachowując bezpieczną odległość.

Główne środki i procedury:

MELDUNEK
Czas wymeldowania będzie o 10 rano, a zameldowanie o 16:00, aby mieć dodatkowy czas na dokładne sprzątanie pokoi.

POKOJE
Każde dodatkowe, nie podstawowe wyposażenie, takie jak czasopisma, poduszki dekoracyjne i pokrowce, zostanie usunięte. Zalecamy nie tak często sprzątanie pokoju podczas pobytu, a także codzienną zmianę ręczników, chyba że gość sobie tego życzy.

NADZÓR DEZYNFEKCYJNY
W hotelu wyznaczona zostanie osoba nadzorująca dezynfekcję, która będzie nadzorować sprzątanie pokoi i specjalizuje się w sprzątaniu pokoi z podejrzanymi lub potwierdzonymi przypadkami koronawirusa. W przypadku, gdy ktoś jest chory, zostanie przeniesiony do oddalonego o 35 km szpitala w Lamia, który specjalizuje się w Covid-19.

GASTRONOMIA / F&B
Znakiem rozpoznawczym hotelu Sissy jest gastronomia! Ponieważ są to najbardziej znane cechy naszego produktu i są wysoko cenione przez naszych gości, bufet zostanie utrzymany. Z tego powodu zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać zarówno goście, jak i pracownicy. Godziny otwarcia restauracji na śniadania i kolacje będą dostosowane do zmniejszonej pojemność restauracji. Ponadto dezynfekcja rąk będzie wymagana po wejściu. Stoły zostaną przykryte „sous plat”, a na stołach znajdą się sztućce. Pracownicy będą przestrzegać ścisłych zasad higieny i odległości

PLAŻA
Duża powierzchnia naszego hotelu i plaży pozwala na zachowanie odpowiednich odległości między leżakami, jak określono.

BASEN
Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji naszego basenu zostanie zwiększona, a do wody zastosowane zostaną produkty dezynfekujące odpowiednie do obecnej sytuacji.

Covid 20222022-01-11T09:53:22+02:00

Το ξενοδοχείο Hotel Sissy προσαρμόζει τη λειτουργία του λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα μέτρα ασφαλείας και υγειονομικά πρωτόκολλα.

Προβλέπεται το διαδικτυακό check in, η υποδοχή σε υπαίθριο χώρο, η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας και η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού από τους εργαζόμενους.

Τα κυριότερα μέτρα είναι:

CHECK IN-OUT
Το check out θα πραγματοποιείται στις 10 π.μ. ενώ το check in μεταφέρεται στις 16.00 μ.μ. ώστε να πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός των δωματίων.
ΔΩΜΑΤΙΑ
Όλα τα μη βασικά στοιχεία, όπως περιοδικά, φυλλάδια, διακοσμητικά μαξιλάρια, κουβερλί αφαιρούνται από τα δωμάτια. Συνίσταται μη συχνώς καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής και κατάργηση συχνής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, παρά μόνο αιτήματος του πελάτη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Στο ξενοδοχείο μας υπάρχει υπεύθυνος απολύμανσης που επιβλέπει τον καθαρισμό των δωματίων και ειδικεύεται στον καθαρισμό δωματίων με ύποπτες ή επιβεβαιωμένες περιπτώσεις κορωνοϊού. Στην περίπτωση όπου κάποιος νοσήσει μπορεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο είναι 35χλμ μακριά και αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Στο Hotel Sissy η χαρά του φαγητού αποτελεί σημείο κατατεθέν. Οι μπουφέδες διατηρούνται γιατί αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος μας και εκτιμώνται πάρα πολύ από τους φιλοξενούμενούς μας.
Για το σκοπό αυτό εισάγονται μέτρα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους φιλοξενούμενους. Ισχύουν ωράρια πρωινού και δείπνου εξαιτίας της μείωσης χωρητικότητας του εστιατορίου. Επιπλέον, η απολύμανση των χεριών είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο. Τα τραπέζια καλύπτονται με σουπλά μιας χρήσης και τα μαχαιροπίρουνα βρίσκονται στο τραπέζι. Ισχύουν αυστηρά μέτρα υγιεινής και διατήρησης των αποστάσεων από τους εργαζόμενους.

ΠΑΡΑΛΙΑ
Η μεγάλη έκταση του ξενοδοχείου και της παραλίας επιτρέπουν τις σωστές αποστάσεις χωροθέτησης των ξαπλωστρών όπως αυτές προδιαγράφονται.

ΠΙΣΙΝΑ
Η συχνότητα καθαρισμού και απολύμανσης της περιοχής της πισίνας αυξάνεται και για το νερό χρησιμοποιούνται απολυμαντικά κατάλληλα για την τρέχουσα περίσταση.

Με τη δημοσίευση του ελληνικού υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας των ξενοδοχείων η διεύθυνση του Hotel Sissy δεσμεύεται για την πλήρη υιοθέτησή του.

Covid 20222022-01-11T09:47:05+02:00

In Hotel Sissy we adapt our operation considering the new Safety standards & Hygiene protocols.
Starting from the reduction of our Hotel’s daily occupancy, providing on-line check in, our employees using the appropriate equipment will be welcoming our guests in our outdoor spaces and gardens always keeping the safety distances.

Main measures & procedures:

CHECK-IN/OUT
Check out time will be at 10am and check in will be at 4pm in order to have additional time for the thorough cleaning of the rooms.

ROOMS
Every additional not basic equipment like magazines, decoration pillows & covers will be removed. We advise not so often room cleaning during the stay and also not daily change of towels unless the guest wishes to.

DISINFECTION SUPERVISOR
A disinfection supervisor is being formed in the hotel, that will supervise the cleaning of the rooms and will specialize in cleaning rooms with suspicious or confirmed cases of coronavirus. In the event that someone is ill he will be transferred to the hospital of Lamia which is 35km away and it is specialized for Covid-19.

GASTRONOMY / F&B
Hotel Sissy ‘s trademark is gastronomy! Since these are the most famous features of our product and are highly valued and appreciated by our guests, the buffet will be maintained. For that reason, additional safety measures will be introduced which must be followed by both guests & employees. Breakfast & dinner operating hours will available due to the reduced capacity of the restaurant. In addition, the hands’ disinfection will be mandatory upon entry. The tables will be covered with sous plat and cutlery will be on the tables. Strict hygiene and distance measures will be applied by employees

BEACH
The large area of our hotel and beach allow long distances between the sunbeds as those specified.

POOL
The frequency of cleaning and disinfection of our pool area will be increased and disinfectant products suitable for the current situation will be used for the water.

Strona Główna2022-01-13T12:38:27+02:00

WITAMY W HOTELU SISSY W KAMENA VOURLA  

Hotel Sissy to miejsce, w którym na nowo zdefiniujesz znaczenie wakacji w Kamena Vourla.

Nasz nadmorski hotel położony jest w najpiękniejszym miejscu Kamena Vourla. Posiada 83 pokoje dwuosobowe, 5 pokoi czteroosobowych z dwoma oddzielnymi sypialniami, 14 pokoi czteroosobowych z łóżkami piętrowymi. Pokoje posiadają taras z widokiem na morze, klimatyzację, lodówkę, telewizję satelitarną, sejf i suszarkę do włosów.
Goście mogą zrelaksować się na prywatnej plaży lub w naszym basenie, gdzie w miesiącach letnich na plaży hotelowej można korzystać ze sportów wodnych takich jak narty, kanapa, wow, banan, rowery wodne, windsurfing, spływy kajakowe.
Udogodnienia w naszym hotelu w Kamena Vourla obejmują parking, salę konferencyjną, masaże, Wi-Fi w pokojach i miejscach publicznych, restaurację, windę, bar-kawiarnię, tenis stołowy, bilard.
Śniadania i kolacje w restauracji Hotelu Sissy podawane są w formie bufetu. Ponadto istnieje również możliwość serwowanego lunchu.
Każego wieczoru organizowane są programy rozrywkowe lub wieczory tematyczne taka jak wieczór grecki, konkurs tańca, karaoke itp.
Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów na przejażdżkę po mieście lub do bezpłatnych gorących źródeł.
Odległość od centrum miasta z kawiarniami i restauracjami, które są otwarte przez cały rok to zaledwie 1 km.
Z naszego hotelu można wybrać się na jednodniowe wycieczki do Aten, Delf, Termopili, Meteorów, Lichadonisie oraz rejs do Skiathos. Odwiedź także Klasztor Przemienienia Pańskiego Sotiros znajdujący się na górze Knimis, zaledwie 6 km od naszego hotelu, powyżej Kamena Vourla.
Na zimowe wycieczki, w pobliżu naszego hotelu oraz w Kamena Vourla, oferujemy Pelion, Volos, Karpenisi, Parnassos Ski Resort, Pavliani, Gorgopotamos, Livadia, Karya, Mendenitsa i Wineries of Fthiotida.
Czas transferu autobusem z lotniska w Atenach wynosi 2 godziny, a z lotniska Anchialos 1,5 godziny.
Niezależnie od tego, czy szukasz idealnego miejsca na rodzinne wakacje w pobliżu Aten, czy też planujesz niezapomniane wakacje z przyjaciółmi lub z partnerem, nasz piękny nadmorski kurort został stworzony, aby zaoferować niezapomniany pobyt w Kamena Vourla, w sercu Grecji Środkowej

Zarezerwuj Swoj Pobyt 

 RESTAURACJA

Śniadanie w formie bufetu i całodniowe wyżywienie jest oferowane w restauracji głównej oraz na zewnętrznym tarasie.

Zasmakuj w kuchni śródziemnomorskiej.

AKTYWNOSCI

Hotel oferuje wiele różnych możliwości przyjemnego spędzania czasu! Możesz pływać, tańczyć, relaksować się.

Do Twojej dyspozycji basen zewnętrzny, bar na plaży oraz lobby bar.

POKOJE Z WIDOKIEM NA MORZE

Kiedy już zrelaksujesz się, nasze pokoje zachwycą Cię dodatkowo widokiem na morze.

 Nasz zespół zadba o Twój komfort byś mógł w pełni cieszyć się pobytem.

espa-image
espa-image
Wycieczka2022-01-11T10:01:11+02:00

Wędrówka do termalnych źródłach Koniavitis w Kamena Vourla

Wycieczka do Term Koniavitis u podnóża góry Knimis, w Kamena Vourla, które znane są ze swoich właściwości leczniczych, znajduje się 4,2 km od hotelu Sissy, jest to przyjemna trasa i stosunkowo łatwa nadmorską drogąw Kamena Vourla.

 Pierwszym badaczem źródeł o właściwościach leczniczych był Herodot (484-410 pne), który zalecił wykonywanie kąpieli w określonych porach roku i przez 21 kolejnych dni. Wody źródeł naturalnych lub termalnych to wody, które wypływają ze skał i skorupy ziemskiej.

 Spacerowicze będą mieli okazję przejść przez uzdrowisko Kamena Vourla, napić się kawy lub skosztować lokalnych przysmaków nad morzem i zachwycić się połączeniem gór i morza, jakie oferuje Kamena Vourla. Kontynuując w kierunku Lamii, na rondzie należy skręcić w trzeci zjazd. Za 250 m należy skręcić lekko w prawo, po ok  600 m, po prawej stronie znajdują się źródła Koniaviti (są tam znaki, które wskażą drogę). Znajdują się tam baseny zewnętrzne z wodą o temperaturze 33 ° C, które zawierają siarkowodór i są odpowiednie dla chorób układu oddechowego, reumatyzmu, przewlekłej astmy, zapalenia oskrzeli i nieżytu nosa.

Jadąc dalej ok. 300 metrów w kierunku Lamii i skręcając w lewo znajdziesz inne źródła, które są polecane  ze względu na swoje dobroczynne działanie na skórę, stąd ich nazwa Kąpiele Kosmetyczne. Są jeszcze dwa małe baseny o różnych temperaturach od 35 do 36 ° C i jeden kamienny, sporych rozmiarów, gdzie mieszana są wody termalne z czterech źródeł termalnych. Jest wyraźnie bardziej efektowna i harmonizuje ze środowiskiem naturalnym. Tam piechurzy mogą odpocznąć i skorzystać z ciepłej i dobroczynnej kąpieli. Dostęp do źródeł jest bezpłatny, a ich wody zawierają głównie siarkę i sód.

Najważniejsze

 • Źródła gorącej wody Koniavitis
 • Centrum Kamena Vourla
 • kawiarnia w centrum
 • widok na górę Knimis

Wędrówki do Asproneri, Kamena Vourla

Wędrówki po plaży Asproneri, to przyjemna trasa rozpoczynająca się obok naszego Hotelu, zaledwie 1,6 km. do Agios Konstantinos. Trasa prowadzi drogą przybrzeżną bez podjazdów. Z plaży roztacza się widok na Zatokę Malijską i Lichadonisię. Plaża znana jest z  krystalicznie czystej wody i zorganizowanych barów na plaży z leżakami i parasolami. Jest to najpopularniejsza plaża w Fthiotida, obok Kameny Vourla.

W pobliżu można zobaczyć jezioro Asproneri, które jest obszarem chronionym ze względu na wyjątkowe środowisko naturalne, w którym osiedliły się tam łabędzie. Mokradło jest znane od kilku lat  jako przystanek w podróży ptaków paszportowych (łabędzie, kaczki, łyski itp.).

W okresach obfitych opadów śniegu ptaki zimują w jeziorze. Małe mokradła są dla nich istotnym wsparciem. Miliony ptaków wędrownych, które co roku przekraczają Morze Śródziemne, szukają schronienia, odpoczynku i pożywienia na tego typu małych mokradłach.

Najważniejsze

• Plaża Αsproneri

• Kaplica Agios Nektarios

• Jezioro naturalne

Wycieczka do klasztoru Sotiros, powyżej Kamena Vourla

Wycieczka do klasztoru Sotiros, powyżej Kamena Vourla, położonego 6,2 km od hotelu Sissy, na wysokości 323 m.  To przyjemna trasa nadmorską drogą Kamena Vourla. Spacerowicze będą mieli okazję przejść przez uzdrowisko Kamena Vourla, skosztować lokalnych przysmaków, pospacerować nad morzem, ale także zachwycić się połączeniem gór i morza, jakie oferuje Kamena Vourla. Wreszcie trasa do klasztoru wiedzie zboczami góry i przeznaczona jest dla zaawansowanych piechurów, preferujących długie dystanse i wymagające podejścia. Urzekające piękno klasztoru, różnorodność krajobrazów i widok na wispy Lichadonissia,które według mitologii ukształtowane zostały z ciała Lichasa.

Dianeira, żona Herkulesa, myśląc, że ją zdradza, wysłała Lichasa z zatrutą tuniką. Herkules, kiedy założył tunikę, zaczął cierpieć na straszne bóle i we wściekłości złapał Lichę i wrzucił go do morza. Lichadonissia powstały z członków jego ciała. Mówi się również, że Wielka Runda na morzu to jego głowa. Ciekawy jest również widok na Cieśninę Artemisio, gdzie według starożytnej greckiej historii równolegle do bitwy pod Termopilami toczyło się morskie starcie pomiędzy Grekami i Persami, podczas drugiej inwazji perskiej.

Najważniejsze

• Klasztor Metamorfoseos Sotiros

• panoramiczny widok na Kamena Vourla

• świeża woda z fontanny

• widok na górę Knimis

• widok na Zatokę Maliakos

• widok Evia, Lichadonisia

• widok na przesmyk  Artemisio

• Centrum Kamena Vourla

• kawiarnia w centrum

Wycieczka do Karya

W odległości zaledwie 15,4 km od Hotelu Sissy i na wysokości 789m. znajduje się malownicza osada Karya, pełna jodeł i dębów. Trasa rozpoczyna się nadmorską drogą Kamena Vourla i prowadzi dalej zboczami góry Knimis. W połowie trasy znajduje się klasztor Zbawiciela, którego początki sięgają VII wieku naszej ery. Konieczny jest krótki postój na zdjęcia. Trasa do tradycyjnej wioski wiedzie cały czas pod górę i przeznaczona jest dla zaawansowanych piechurów.

Dziś piękna wioska Karya liczy kilku mieszkańców, ale tawerna – diament. “Tradycyjna” tawerna Giannis Kefalas, różnorodność krajobrazów i niesamowity widok na morze po drodze sprawia,  że jest to idealna wycieczka dla tych, którzy preferują dystans, wytrzymałość i mocne podjazdy.

Tawerna „Tradycyjna”: +302235024141

Odległość od Aten: 178 km. Wysokość: 732m.

Najważniejsze

• Klasztor Metamorfoseos Sotiros

• Wioska Karia

• Lunch w Taverna Paradosiako

• świeża woda z fontanny

• widok na górę Knimis

• widok na Parnassos, Gkiona, Vardousia Ori

• widok Regkini, Komnina, Mendenitsa, Anavra

• Kościół Agia Triada

• Centrum Kamena Vourla

• kawiarnia w centrum

Turystyka Asopos

Wędrówki po słynnym kanionie rzeki Asopos.

Rzeka Asopos to mała rzeka, która zaczyna się w pobliżu najwyższych szczytów Oiti.

Po kilku kilometrach woda osiąga dużą prędkość i przecina skały, tworząc piękny kanion. Idealny na letnie wędrówki i pływanie.
Godziny pieszych wycieczek: 6:00 (12 km)
Kamena Vourla – Skamnos: 1 godzina autobusem

Na żądanie.

Poznaj historię i piękno środkowej Grecji

Dzień 1

Wyjazd z hotelu. Zobaczymy, gdzie miała miejsce bitwa pod Thermopyles. Trasa zaczyna się trochę
wyżej, na «ścieżce Efialths». Mówi się, że jest to ścieżka, na którą Efialths prowadzą Kserksesa i jego perską armię
pokonaj Leonidasa i jego armię 300. Widok ze ścieżki jest panoramiczny, dzięki czemu możemy zobaczyć miejsce bitwy i
wyobraź sobie wszystko
Godziny wędrówek: 6:00 (16 km) Szacunek wysokości: + 500m
Odwiedź posąg Leonidasa i miejsce bitwy. Obok są strumienie naturalnego ciepłego „uzdrawiania”
woda. Jeśli chcesz, możesz wykąpać się w naturalnych basenach

Dzień 2

Wędrówki na «ścieżce kolejowej». Pod koniec XIX wieku francuska firma zbudowała grecką kolej. The
obszar góry Kallidromo trudno było jednak udać się tam, aby coś tam zbudować, więc musieli wziąć
sprzęt przez niektóre ścieżki, dlatego «Ścieżka Kolei». Jest to ścieżka wyrzeźbiona na skale obok
klify i tunele.
Godziny wędrówek: 4:30 (11 km) Szacunek wysokości: + 290 m

Dzień 3

Wędrówki na górze Kalidromos. Punktem wyjścia jest wioska Eleytherohori na wysokości 900 m npm ścieżka prowadzi nas
do magicznego jeziora na 1150m. Jezioro otaczają wysokie i stare drzewa. Aby kontynuować naszą wędrówkę, idziemy dalej w górę
góra na szczyt. Widok z góry Paliovoros jest fantastyczny. Stamtąd można zobaczyć wszystkie góry
środkowej Grecji (Parnassos 2455 m., Vardoysia 2495 m., Giona 2510 m. itp.).
Godziny wędrówek: 4:30 (10 km) Szacunek wysokości: + 400 m

Meteory trekking – Wspinaczka – Zwiedzanie 

Wieże skalne Meteory same w sobie są intrygującym zjawiskiem geologicznym. Ale co sprawiło, że Meteora
światowej sławy jest seria starożytnych klasztorów, które zostały zbudowane przez „mnichów-wspinaczy” w XIII wieku
szczyt formacji skalnych.
Spróbuj wspiąć się na masywne skalne bloki, wędrować zielonymi ścieżkami i odwiedzić te naprawdę niezwykłe klasztory.
(Kamena Vourla – Meteora: 160 km (2 godziny z autobusem)
Zajęcia
1. Trekking: 5 godzin (obejmuje 1 godzinę na wizytę w klasztorze)
2. Wspinaczka: 5 godzin dla grupy

Mount Oeta i Parnassos

Dzień 1
Wyjazd z hotelu do miejscowości Pavliani na górze Oeta. Oeta to park narodowy, ponieważ jest to
dom 1500 odmiennych rodzajów roślin. Wycieczka rozpoczyna się od Pavliani i prowadzi nas do obszaru archeologicznego «Pyra
Heraklion ». Tam możemy znaleźć pozostałości świątyni Herkulesa. Według mitologii obszar ten jest obszarem
gdzie Herkules położył kres swojemu życiu.
Godziny wędrówek: 5:30 (15 km) Szacunek wysokości: + 530 m.
Kamena Vourla – wieś Pavliani: 55 km (prawie 1 godzina z autobusem)

Dzień 2
Odwiedź miejsce archeologiczne Delfoi. Wędrówka prowadzi starożytną ścieżką i prowadzi nas do Korikio Andro. Piękne
jaskinia ze stalaktytami i stalagmitami.
Mówiono, że ta jaskinia była bramą do Ades i była poświęcona Nymfom. Nasz powrót pochodzi ze ścieżki
zabiera nas z powrotem do Delfous, ale widok jest spektakularny.
Godziny wędrówek: 4:30 (12 km) Szacunek wysokości: + 100 m
Kamena Vourla – Delfi: 95 km (prawie 2 godziny z autobusem)

Wycieczki2022-01-11T10:03:02+02:00

Ateny – 174 km

Ateny to stolica i największe miasto Grecji. Jest to jedno z najstarszych miast na świecie z zarejestrowaną historią (do 3200 pne). Starożytne Ateny, miasto otoczone murem, było potężnym miastem-państwem, rozwiniętym obok portu, który pierwotnie był Faliron i Pireus później. Centrum sztuki, wiedzy i filozofii, siedziba Akademii Platona i Liceum Arystotelesa, powszechnie znane jako kolebka zachodniej cywilizacji i miejsce narodzin demokracji, głównie ze względu na wpływ osiągnięć kulturalnych i politycznych w V i IV wieku ks. .sol. reszta znanego wówczas kontynentu europejskiego. Dziś kosmopolityczna metropolia, nowoczesne Ateny mają kluczowe znaczenie dla życia gospodarczego, finansowego, przemysłowego, politycznego i kulturalnego w Grecji.

Zabytki: największym starożytnym zabytkiem w Atenach jest oczywiście Akropol. Nad świętą skałą można niemal poczuć wielkość starożytnej Grecji.

Innymi interesującymi stanowiskami archeologicznymi jest starożytny rynek, świątynia Hefajstosa wciąż w bardzo dobrym stanie, a także Świątynia Zeusa i Łuk Hadriana.

W Atenach znajdujemy główne muzea Grecji, takie jak nowe Muzeum Akropolu, Narodowe Muzeum Archeologiczne, Muzeum Folkloru, Muzeum Ceramiki, Muzeum Bizantyjskie, Muzeum Muzyki, Muzeum Wojny, Muzeum Benaki itp. Ogólnie tam jest około 50 muzeów w Atenach.

Popularnym miejscem na zakupy lub jedzenie i picie jest Plaka, tuż pod Akropolem. To miejsce uważane było za dość turystyczne, ale faktem jest, że tutaj można poznać stare Ateny, niskie budynki i małe uliczki.

W Monastiraki znajduje się słynna Pchła, bazar ze sklepami z antykami i innymi przedmiotami. Plac Syntagma można odwiedzić Grób Nieznanego Żołnierza. Tutaj możesz zobaczyć Evzones, strażnika prezydenckiego, a jeśli masz szczęście, zobaczysz powolną i skomplikowaną zmianę warty przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Sala koncertowa ma wiele wspaniałych występów, a latem jest wiele pokazów i koncertów w teatrze Heroes Atticus pod Akropolem, Wzgórzem Lycabettus i innych miejscach.

Zarezerwuj tutaj: https://seasunholidays.gr/product/ateny/

Meteory – 180 km

Meteory jest, po Górze Athos, największą i stałą obecnością od czasu ustanowienia pierwszych do tej pory ascetycznych świątyń w Grecji. Z dowodów historycznych wynika, że ​​klasztory Meteory miały w sumie trzydzieści. Z tych trzydziestu klasztorów działa dzisiaj sześć i przyjmuje wielu pielgrzymów. Ale jest wiele opuszczonych klasztorów. Większość z nich została założona w XIV wieku. W XIV wieku Saint Athanasios the Meteorite ustanowił pierwszy zorganizowany klasztor klasztorny z przepisami i zorganizowany zgodnie z typowymi zorganizowanymi klasztorami na górze Athos. Meteora została nazwana przez świętego Atanazy z Meteora Klasztor Wielkiego Meteoro. Odtąd przybyli do Świętych Skał i osiedlili mnichów i mniszki, które pracują dzień i noc, pościąc, czuwając, nie tylko dla własnego zbawienia i dla zbawienia wszystkich ludzi długimi modlitwami i błaganiami. Sześć odwiedzonych klasztorów Meteory jest teraz odrestaurowanych i zachowanych w większości przez ich dekoracje ścienne. W 1989 roku UNESCO wpisało Meteory na listę Zabytków Światowego Dziedzictwa jako szczególnie ważne dobro kulturowe i naturalne.

Zarezerwuj tutaj: https://seasunholidays.gr/product/meteory/

Delfy – 103 km

U podnóża góry Parnassos, w kącie utworzonym przez bliźniacze skały Phaedriades, znajduje się pankleńskie sanktuarium w Delfach, które miało najsłynniejszą wyrocznię starożytnej Grecji. Delfy uważano za centrum świata.

Według mitologii tutaj właśnie dwa orły wysłane przez Zeusa z krańców wszechświata w celu znalezienia pępka świata spotkały się. Sanktuarium w Delfach, znajdujące się w najbardziej spektakularnym krajobrazie, przez wiele stuleci było kulturalnym i religijnym centrum oraz symbolem jedności świata hellenistycznego.

Historia Delf rozpoczyna się w prehistorii i mitach starożytnych Greków. Na początku miejsce to było poświęcone Matce Ziemi i było strzeżone przez strasznego węża Pytona, który później został zabity przez Apolla. Sanktuarium Apolla zbudowali tutaj Kreteńczycy, którzy przybyli do Kirrha, portu w Delfach, w towarzystwie boga w postaci delfina. Mit ten przetrwał w sztukach prezentowanych na różnych festiwalach delfickich, takich jak Septerion, Delphinia, Thargelia, Theophania i oczywiście. słynna Pytia, która świętowała śmierć Pythona i obejmowała zawody muzyczne i sportowe.

Atrakcje w okolicy:

Muzeum Archeologiczne w Delfach
Stanowisko archeologiczne w Delfach
Muzeum festiwali delficznych Sikelianou

Zarezerwuj tutaj: https://seasunholidays.gr/product/delfy/

Termopile – 28,8 km

Historyczne miejsce Thermopyles to przełęcz między północną a południową Grecją. Nazwa pochodzi od pobliskich źródeł gorącej wody. Przełęcz prowadzi z Locrida do Tesalii, między górą Iti a zatoką Maliakos.

W czasach króla Leonidasa, kiedy miała miejsce bitwa pod Termopilami (480 r.p.n.e.), przełęcz była wąską ścieżką o szerokości około 12 metrów, biegnącą między podnóżem góry a morzem. Dziś osiąga szerokość od 1,5 do 3 kilometrów ze względu na osadzanie się osadów u ujścia rzeki Sperchios.

Na dawnym polu bitwy znajduje się grób Leonidasa i 300 Spartan, a tuż obok pomnik 700 Thespian, którzy również walczyli w bitwie.

W obszarze Thermopyles działa innowacyjne muzeum. W około 850 m2 muzeum, przy użyciu nowoczesnej technologii cyfrowej, zwiedzający mogą być informowani przez wyspecjalizowanych ludzi o bitwie, okresie bitwy i trwałym wpływie na ludzkość tego wielkiego wydarzenia historycznego.
Istnieją specjalne programy dla dzieci, studentów i dorosłych.

Zarezerwuj tutaj: https://seasunholidays.gr/product/termopile-gorace-rzeki/

Mendenitsa –  25 km

Malownicza wioska Mendenitsa jest pochowana w zielonym krajobrazie góry Kallidromos, z niesamowitym widokiem i szczególnym charakterem kulturowym. Jej średniowieczny zamek jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych tego typu. Został zbudowany na pozostałościach umocnień miasta podczas okupacji franków. Zamek oferuje panoramiczny widok na Zatokę Malijską i północną Zatokę Euboicką.

W historycznej osadzie Mendenitsa można odwiedzić Muzeum Folkloru i Wystawę Historyczną. W Mendenicy często odbywają się koncerty muzyki greckiej, przedstawienia teatralne i poezje oraz inne wydarzenia kulturalne i tradycyjne, a także wystawy wina stołowego, ceramiki i malarstwa.

Kamena Vourla

Dokładnie poniżej zielonych górskich Knimis na południowo-wschodnim krańcu Zatoki Maliakos, gmina Kamena Vourla rozciąga się w dostojny sposób. Łączy morze z regulowanymi i nieuregulowanymi plażami, górami, gorącymi źródłami, sportem, rozrywką i łatwym dostępem do wyspy „Strongili” i Lihadonisia.

Historia – Zabytki – Zabytki

Według Homera, Kamena Vourla i Kenourgio są budowane na miejscu starożytnego miasta Thronio, a Renginio na miejscu starożytnego Tarfi (rodzinne miasto bohatera Locrean, Aeas). Dzisiejsze miasta zostały zbudowane w pobliżu strumieni rzeki Voagrios, tak jak miało to miejsce w starożytności. Woda lecznicza z gorących źródeł, która przyczynia się do rozwoju Kameny Vourli, pochodzi z serca Knimidy, która leży bardzo blisko kąpieliska.

Gastronomia – rozrywka

W Kamena Vourla odwiedzający mogą delektować się pysznymi rybami z okolicy w licznych malowniczych tawernach wzdłuż wybrzeża tuż nad morzem oraz innych gotowanych przysmaków i lokalnych potraw w różnych restauracjach w regionie. Odwiedzający w każdym wieku mogą napić się kawy lub innych napojów, lodów lub pysznych lokalnych słodyczy w wielu kawiarniach i sklepach ze słodyczami. Spacerowanie promenadą jest wspaniałe po południu i wieczorem, kiedy promenada nuci się aktywnie. Bogata roślinność nadaje tym obszarom żywe kolory z drzewami oliwnymi, sosnami, topolami, dębami, wierzbami i platanami. Zarówno klimat, jak i gorące źródła, a także połączenie górskiego i nadmorskiego otoczenia sprawiają, że obszar ten jest atrakcją przez cały rok.

Wydarzenia kulturalne i inne

Imprezy karnawałowe w czasie karnawału. Targi w dniach 27 lipca (dzień Agios Panteleimonas) i 5 sierpnia (dzień Sotiros). Wydarzenia kulturalne i sportowe w lipcu, w tym przepłynięcie Maliakos z Kameny Vourli do Rahes przez pływaków.

Klasztor Przemienienia Panskiego – 4km

Klasztor Przemienienia Pańskiego jest usytuowany na wysokości 330 metrów nad kurortem SPA Kamena Vourla, w otoczeniu pięknej, naturalnej przyrody. Do klasztoru prowadzi utwardzona, czterokilometrowa droga z której rozpościera się unikalny widok na całą okolicę.
Klasztor usytuowany jest w zachodniej części masywu “Knimis”. Został wybudowany w XI wieku i jest najstarszą tego typu budowlą w regionie. Główna świątynia to trzynawowa bazylika z rzadko spotykanymi malowidłami w stylu fresco pochodzącymi z XII i XVIII wieku. Wielkie bloki skalne, kolumny oraz dekoracje z marmuru użyte do budowy świątyni datowane są na V i IV wiek przed Chrystusem. Pochodzą one z świątyni Artemidy, która znajdowała się w tym miejscu. Elementy dawnej świątyni można odnaleźć również w innych miejscach na terenie klasztoru.
W czasie okupacji Imperium Osmańskiego klasztor pełnił niezwykle ważną funkcję dla utrzymania wspólnoty chrześcijańskiej, wsparcia rewolucjonistów a także edukacji lokalnych mieszkańców. Jak wskazują liczne, lokalne świadectwa, w klasztorze funkcjonowała tajna szkoła. Świadczy o tym istnienie małej krypty nad krużgankiem bazyliki.
Klasztor funkcjonował do 1833 roku, kiedy to podobnie jak 4/5 klasztorów w Grecji, został rozwiązany decyzją protestanckiego pułku króla Otton Bawarskiego. Święte relikwie i majątek klasztoru zostały rozproszone lub zniszczone.

Zgodnie z przekazami Patriarchy Sigilli, który zamieszkiwał klasztor jak również wiedzy przekazywanej ustnie, majątek klasztoru obejmował znaczącą część wioski Karia aż do granicy z wioskami Zeli i Arkitsa.

Podobnie jak w przypadku innych klasztorów, wieża, obecna dzwonnica, służyła jako obserwatorium, skąd mnisi śledzili poczynania tureckie. W obrębie zabudowań klasztornych znajduje się również kKaplica Matki Bożej Blacherne z charakterystycznym dużym krzyżem oświetlonym w nocy.

Około roku 1500 ze względu na swoje bogactwo i działalność rewolucyjną, klasztor stał się celem ataków przez turków od strony morza, co spowodowało uszkodzenie znacznej części głównej świątyni. W starym tureckim firmancie, który jest zachowany i trzymany w klasztorze, Turcy opisują paradoksalny i cudowny fakt, że w tym dniu ich łodzie utkwiły na mieliźnie. Przestraszeni naprawili szkody, które sami wyrządzili. Armata tureckiej flotylli z której wystrzelono pocisk w kierunku klasztoru znajduje się obecnie we wnętrzu świątyni.

Ikona Matki Boskiej, znaleziona podczas Wielkiej Pielgrzymki, jest jedyną ocalałą z czasów okupacji tureckiej. Dzięki pokryciu czarną farbą nie wzbudzała zainteresowania. Została przecięta na dwie części i służyła jako półka do momentu kiedy odkryli ją zakonnicy.

Poza licznymi pisemnymi i ustnymi przekazami dotyczącymi rozległych obszarów wiejskich, hodowlanych i leśnych należących do klasztoru, istnieją również przekazy dotyczące produkcji mleka i sposobu jego transportu do klasztoru. Funkcjonował rurociąg z glinianych rur, którym transportowano mleko z pastwisk w wyższych partiach góry do klasztoru.
Klasztor jest wart odwiedzenia ze względu na unikalny widok na zatokę Maliską oraz miasto Kamena Vourla. Otwarty jest przez cały rok dla pielgrzymów oraz turystów.

Święty Klasztor odprawia odpust w dniach 5 i 6 sierpnia oraz w święto swoich patronów w dniu 23 czerwca.

Mapa2022-01-11T10:04:09+02:00

Z Aten:
• Z autostrady E75 / A1 zjedź do Agios Konstantinos
• Kontynuuj 11 kilometrów, a znajdziesz nasz hotel po prawej stronie.

Z Lamia:
• Jedź autostradą E75 / A1, zjazd Kamena Vourla
• Na rondzie drugi zjazd na ulicę Gerasimos Vassiliadis w kierunku Kamena Vourla
• Jedź dalej prosto przez 1,5 km, a po lewej stronie znajdziesz nasz hotel

Zdjęcia2022-01-11T10:00:45+02:00
Wypożyczalnia Samochodów2022-01-11T10:04:01+02:00

Grecja to idealne miejsce na wycieczki.

W urokliwej nadmorskiej miejscowości Kamena Vourla, można znaleźć jedne z najpiękniejszych plaż Grecji z turkusowymi wodami, ale także wyjątkowe krajobrazy.
Ze względu na rozmaite opcje spędzania czasu istnieje możliwość wynajęcia samochodu, dzięki czemu możesz odkryć najpiękniejsze miejsca w mieście i okolicy.
Z przyjemnością Ci pomożemy!

Kajaki2022-01-11T10:02:03+02:00

Mega Rema

Spływa kajakami w Mega Rema.

Pionowe kaskady z rwącymi wodami zwiększą adrenalinę. Idealny sport na letnie miesiące.
Plan: 6:00 godzin (Mega Rema znajduje się w pobliżu Kameny Vourli, na górze Kalidromos)

Na zapytanie.

Wycieczki Rowerowe2022-01-11T10:01:07+02:00

Miło nam poinformować, że Hotel Sissy w Kamena Vourla posiada certyfikat „Hotel Przyjazny Rowerom”, co oznacza, że nasz hotel oferuje specjalistyczne usługi swoim klientom rowerowym.

Kamena Vourla to miejscowość nadmorska, z pięknymi trasami rowerowymi. Łączy górskie i nadmorskie trasy rowerowe, podziwiając magiczne krajobrazy z bujną roślinnością, malowniczymi wioskami i widokami na plaże.

Niesamowite widoki i różnorodność krajobrazów. Idealna wycieczka rowerowa dla dobrze wyszkolonych rowerzystów, którzy preferują dystans, wytrzymałość, mocne podjazdy

Rowerem do termalnych źródeł Koniaviti w Kamena Vourla

Rowerem do źródeł termalnych Koniavitis u podnóża góry Knimis, w miejscowości Kamena Vourla, znanej ze swoich właściwości leczniczych, znajduje się 4,2 km od hotelu Sissy, przyjemna trasa i stosunkowo łatwa nadmorska droga Kamena Vourla.

Pierwszym obserwatorem źródeł o właściwościach leczniczych był Herodot (484-410 pne), który zalecił wykonywanie kąpieli w określonych porach roku i przez 21 kolejnych dni. Wody źródeł naturalnych lub termalnych to wody, które wypływają ze skał i skał wydostających się ze skorupy ziemskiej.

Rowerzyści będą mieli okazję przejechać się przez uzdrowisko Kamena Vourla, napić się kawy lub skosztować lokalnych przysmaków nad morzem i zachwycić się połączeniem gór i morza, jakie oferuje Kamena Vourla. Kontynuując w kierunku Lamia, na rondzie należy skręć w trzeci zjazd. Po 250 m należy skręcić lekko w prawo, a po 600 m w prawo są źródła Koniaviti (są tam znaki, które z łatwością Cię tam zaprowadzą). Posiadają baseny zewnętrzne z wodą o temperaturze 33 ° C, które zawierają siarkowodór i są odpowiednie dla chorób układu oddechowego, reumatyzmu, przewlekłej astmy, zapalenia oskrzeli i nieżytu nosa.

Jadąc dalej ok. 300 metrów w kierunku Lamii i skręcając w lewo znajdziesz inne źródła, które są odpowiednie ze względu na swoje dobroczynne działanie na skórę, stąd ich nazwa Kąpiele Kosmetyczne. Są jeszcze dwa małe baseny o różnych temperaturach od 35 do 36 ° C i jeden kamienny, sporych rozmiarów, gdzie mieszana są wody termalne z czterech źródeł termalnych. Jest wyraźnie bardziej efektowna i harmonizuje ze środowiskiem naturalnym. Tam rowerzyści odpoczną i skorzystają z ciepłej i dobroczynnej kąpieli w bujnym krajobrazie. Dostęp do źródeł jest bezpłatny, a ich wody zawierają głównie siarkę i sód.

Najważniejsze

 • Gorące źródła Koniavitis
 • Centrum Kamena Vourla
 • kawiarnia w centrum
 • widok na górę Knimis

Rowerem do klasztoru Metamorfosis Sotiros nad Kamena Vourla

Rowerem do klasztoru Sotiros, powyżej Kamena Vourla, położonego 6,2 km od hotelu Sissy I na wyskości 323 m. To przyjemna trasa nadmorską drogą w Kamena Vourla. Rowerzyści będą mieli okazję przejechać się przez uzdrowisko Kamena Vourla, skosztować lokalnych przysmaków, pospacerować nad morzem, ale także zachwycić się połączeniem gór i morza, jakie oferuje Kamena Vourla.

Wreszcie trasa do klasztoru z wieloma podjazdami, przeznaczona dla zaawansowanych rowerzystów to idealna trasa dla wyszkolonego rowerzysty preferującego dystans, wytrzymałość i mocne podjazdy. Urzekające piękno klasztoru, różnorodność krajobrazów i widok na wispy Lichadonissia,które według mitologii ukształtowane zostały z ciała Lichasa. Dianeira, żona Herkulesa, myśląc, że ją zdradza, wysłała Lichasa z zatrutą tuniką. Herkules, kiedy założył tunikę, zaczął cierpieć na straszne bóle i we wściekłości złapał Lichę i wrzucił go do morza. Lichadonissia powstały z członków jego ciała. Mówi się również, że Wielka Runda na morzu to jego głowa.

Ciekawy jest również widok na Cieśninę Artemisio, gdzie według starożytnej greckiej historii równolegle do bitwy pod Termopilami toczyło się morskie starcie pomiędzy Grekami i Persami, podczas drugiej inwazji perskiej.

Najważniejsze

 • Klasztor Metamorfoseos Sotiros
 • panoramiczny widok na Kamena Vourla
 • świeża woda z fontanny
 • widok na górę Knimis
 • widok na Zatokę Maliakos
 • widok Evia, Lichadonisia,
 • widok na wąskie morze Artemisio
 • Centrum Kamena Vourla
 • kawiarnia w centrum

 

Rowerem do Karya, Kamena Vourla

W odległości zaledwie 15,4 km od Hotelu Sissy i na wysokości 789m. Na wyznaczonej trasie znajdziecie malowniczą osadę Karya, pełną jodeł, drzew i dębów. Karya zostaje rzucona w ramiona Kallidromos nad Kameną Vourlą.

Trasa rozpoczyna się przybrzeżną drogą w Kamena Vourla i prowadzi dalej zboczami góry Knimis. W połowie trasy znajduje się klasztor Sotiros, którego początki sięgają VII wieku naszej ery i jest symbolem naszej obecności na tym terenie. Konieczny jest krótki postój na zdjęcia.

Trasa do tradycyjnej wioski prowadzi krętymi drogami z wymagającymi podjazdami dla zaawansowanych rowerzystów. Dziś piękna wioska Karya liczy kilku mieszkańców, ale tawerna to diament. “Tradycyjna” tawerna Giannis Kefalas, różnorodność krajobrazów i niesamowity widok na morze podczas trasy, powodują, że jest to idealna wycieczka rowerowa dla wyszkolonego rowerzysty, który preferuje dystans, wytrzymałość i mocne podjazdy.

“Tradycyjna” tawerna: + 302235024141- Odległość od Aten: 178 km. Wysokość: 732m.

Najważniejsze

 • Klasztor Metamorfoseos Sotiros
 • Wioska Karia
 • Lunch w Taverna Paradosiako
 • świeża woda z fontanny
 • widok na górę Knimis
 • widok na Parnassos, Gkiona, Vardousia Ori
 • widok Regkini, Komnina, Mendenitsa, Anavra
 • Kościół Agia Triada
 • Centrum Kamena Vourla
 • kawiarnia w centrum

Rowerem do Termopil

Jazda rowerem do Termopil i źródeł termalnych, położonych 24,9 km od hotelu Sissi, to przyjemna i stosunkowo łatwa trasa nadmorską drogą Kamena Vourla.

W mitycznych czasach bogini Atena poprosiła Gaję o stworzenie łaźni Termopil, aby Herkules mógł leczyć rany po swoich wyczynach.

Krajobraz Termopil w starożytności różnił się od dzisiejszego. Przejście Termopil było możliwe dzięki ścieżce o długości około dziewięciu kilometrów i szerokości do 20 metrów, między Zatoką Malijską a stromymi zboczami góry Kallidromos.

Stamtąd wojska Kserksesa miały przejść latem 480 roku pne. udając się na południe, do Aten i na Peloponez. Tam właśnie Grecy zdecydowali się na nich zaczekać, gdyż cieśnina dawała im możliwość zneutralizowania przewagi liczebnej przeciwników i uniemożliwienia rozwoju silnej kawalerii.

Obok pomnika Leonidasa, w historycznym miejscu Termopil, znajduje się Centrum Informacyjne Termopil, https://www.lamia.gr/basiki-selida/kentro-istorikis-enimerosis-thermopylon, poświęcone bitwie z 480 r pne. która zmieniła bieg historii Grecji i nie tylko.

Nie zapomnij wspiąć się na wzgórze naprzeciw pomnika, które zostało utożsamiane z Kolonosem, gdzie rozegrała się ostatnia faza bitwy pod Termopilami. W I wieku ne neo-pitagorejski filozof i czołowy mistyk starożytności Apoloniusz z Kapadocji odwiedził Termopile, aby złożyć hołd słynnemu miejscu. Następnie zapytano go, która jest najwyższą górą, i rozbrajająco odpowiedział: „Najwyższą górą jest Kolonos, ponieważ na niej wiara w prawo i szlachetne poświęcenie wzniosły pomnik cnót ludzkich, którego cokół jest tutaj, a szczyt jest w gwiazdy”.

Forma wzgórza Kolonos, na którym rozegrała się ostatnia faza bitwy z 480 roku p.n.e. zmieniła się radykalnie od starożytności do współczesności, w związku z budową kolejnych prac obronnych na tym obszarze, w różnych epokach, co potwierdza jego znaczenie jako strategicznego punktu obrony. Niewielki wykop z 1939 r. Na powyższym wzgórzu dostarczył wielu żelaznych i brązowych włóczni i grotów strzał z V w. BC, z których wiele należy do typów wschodnich.

Według relacji Herodota pochowano tam poległych w bitwie pod Termopilami, a na ich cześć wzniesiono kamiennego lwa i trzy pomniki z inskrypcją. Dziś szczyt wzgórza zdobi wyobrażenie fraszki Simonidesa z Keios.

Rowerzyści będą mieli okazję przejechać się przez uzdrowisko Kamena Vourla, skosztować lokalnych przysmaków nad morzem, ale także zachwycić się połączeniem gór i morza, jakie oferuje Kamena Vourla. Trasa, którą podążasz, prowadzi przez starą autostradę, bez większych podjazdów. Zbliżając się do łaźni, para wodna nadaje przestrzeni mistyczną atmosferę. Gdy woda wypływa z wodospadu, o temperaturze 41 stopni, ciało i duch są dostarczane na powolnej polanie. Dostęp do źródła jest bezpłatny, a woda w nim zawiera głównie siarkę i sód. Słynie z właściwości leczniczych w chorobach reumatycznych, artretycznych, ginekologicznych, neurologicznych, a także w chorobach układu oddechowego, astmie, zapaleniu oskrzeli i rozedmie płuc.

Najważniejsze

 • Posąg Leonidasa
 • Wzgórze Kolonos
 • Centrum Informacji Historycznej
 • Gorące źródła w Termopilach
 • widok na górę Kallidromos
 • Centrum Kamena Vourla
 • kawiarnia w centrum

 

Rowerem do Kainoyrgio-Saint Serafim-Skarfia

Jazda rowerem do wiosek Kainourgio, Agios Serafeim i Skarfia, położonych 16,9 km od hotelu Sissi, to przyjemna i łatwa trasa nadmorską drogą Kamena Vourla. Rowerzyści będą mieli okazję przejechać się przez uzdrowisko Kamena Vourla, skosztować lokalnych przysmaków, pospacerować nad morzem, ale także zachwycić się połączeniem gór i morza, jakie oferuje Kamena Vourla. Trasa, którą będą podążać, prowadzi wzdłuż wybrzeża, od wiejskiej drogi o minimalnym natężeniu ruchu i bez podjazdów.

Pierwszy przystanek to Kainourgio, z małym portem dla wędkarzy amatorów i tawerną przy morzu.

Następny przystanek to wioska Agios Serafeim, w której znajduje się piękny i dobrze utrzymany kemping oraz mała tawerna z tradycyjnymi potrawami.

Ostatnim celem podróży jest Skarfia, która w V i VI wieku była ważnym portem, magazynem zbożowym i siedzibą diecezji. Uległ znacznym zniszczeniom w wyniku trzęsienia ziemi w 551 roku. Na zboczach wzgórza cytadeli znajdują się pozostałości osady z fazami z okresu wczesnego chrześcijaństwa i ceramiki z tej samej epoki.

W Skarfii znajduje się Stacja Satelitarna OTE. Pomiędzy portem Molos i Skarfia znajduje się słynna latarnia morska „Kiliomili” (według popularnej tradycji jest to tysiąc mil od Stambułu), powstała w miejscu, gdzie łączą się rzeki Boagri lub Platanias z Liapatorema.

Najważniejsze

 • Centrum Kamena Vourla
 • Kainourgio
 • Agios Serafim
 • Camping Venezuella
 • Skarfia

Rowerem do Asproneri Kamena Vourla

Jazda na rowerze po plaży Asproneri to przyjemna trasa zaczynająca się prawie przy naszym Hotelu i zaledwie 1,6 km od  Agios Konstantinos. Trasa prowadzi starą autostradą, drogą nadmorską bez podjazdów. Nie przegap przystanku w kościele Swięty Nektarios, aby pielgrzymować i ochłodzić się cudowną wodą źródła.

Plaża z widokiem na Zatokę Maliakos i Lichadonissia, słynie z krystalicznie czyste wody. Znajduje się ta, zorganizowany bar na plaży z leżakami i parasolami. Jest to jedna z najpopularniejszych plaż w Fthiotida. Możesz cieszyć się kąpielą w krystalicznie czystej wodzie. W pobliżu można zobaczyć jezioro Asproneri, które jest obszarem chronionym ze względu na unikalne środowisko naturalne, w którym osiedliły się łabędzie i wiele ptaków.

Najważniejsze

 • Plaża Αsproneri
 • Kaplica Swięty Nektarios
 • Jezioro naturalne

Rowerem na plażę Kalamos w Swięty Konstantinos

Jazda rowerem po plaży Kalamos to przyjemna trasa, prawie 12,2 km od naszego Hotelu. Trasa prowadzi starą autostradą, drogą nadmorską z niewielkim podjazdem. Nie przegap przystanku w kościele Swięty Nektarios, aby pielgrzymować i ochłodzić się cudowną wodą źródła. Plaża z widokiem na Zatokę Maliakos i Lichadonissia ma krystalicznie czyste wodę i zorganizowany bar na plaży z leżakami i parasolami. Jest to jedna z najpopularniejszych plaż w Fthiotida. Możesz cieszyć się kąpielą w krystalicznie czystej wodzie.

W pobliżu można zobaczyć jezioro Asproneri, które jest obszarem chronionym ze względu na unikalne środowisko naturalne, w którym osiedliły się łabędzie i wiele ptaków. Kontynuując w kierunku Swięty  Konstantinos, napotkasz port, który w miesiącach letnich łączy Grecję Środkową z wyspami Sporad Północnych (Skiathos, Skopelos, Alonissos), ale także napijesz się tsipouro z wszelkiego rodzaju meze.

Po drodze zorganizowany jest również Beach Bar z leżakami, parasolami i małymi punktami gastronomicznymi. Kilka kilometrów (3,2 km) za Blue Bay znajdziesz miejsce docelowe.

Na plaży Kalamos znajduje się bar plażowy, który oferuje leżaki i parasole, na których można delektować się kawą lub piwem nad morzem. A ponieważ kąpiel w morzu zaostrza apetyt, można przenieść się do stolika w tawernie i spróbować jej potraw. Przystawki, grillowane mięsa, ale także owoce morza w towarzystwie zimnego piwa, wina, ouzo lub tsipouro.

Najważniejsze

 • Kaplica Swięty Nektarios
 • Plaża Αsproneri
 • Jezioro naturalne
 • Port SwiętyKonstantinos
 • Bary na plaży

Góra Kallidromo

Góra Kallidromos jest idealnym miejscem do jazdy na rowerze górskim. Niekończące się polne drogi w lasach jodłowych, doskonałe dla początkujących. Dostępne są również trasy dla bardziej doświadczonych rowerzystów górskich.
Kamena Vourla – Eleftherochori: 40 minut autobusem

Dostępne opcje:
Wycieczka 1: 3 godziny (20 km, dla początkujących) grupa 5 do 15 osób
Wycieczka 2: 5 godzin (38 km, dla zzawansowanych ) grupa 5 do 15 osób
3-dniowa wycieczka: 7 godzin (55 km, dla profesjonalistów) grupa 5 do 15 osób

Na zapytanie

 

Góra Oiti

Pomiędzy górami Oiti, Giona i Vardoussia znajduje się komfortowy szałas (www.katafygio-oiti.gr) który stanowi punkt wyjściowy dla wielu tras pieszych i rowerowych. Odkryj piękno tych trzech gór na rowerze gó®skim.
Kamena Vourla – Oiti: 1 hour autobusem

Dostępne opcje:
Wycieczka 1: 3-godzinna wycieczka (23 km, dla początkujących), grupa 5 do 15 osób
Wycieczka 2: 5 godzin (40 km dla zaawansowanych ), grupa 5 do 15 osób
Wycieczka 3: 7 godzin (58 km, dla profesjonalistów), grupa 5 do 15 osób

Na zapytanie.

Speargun2022-01-11T10:01:57+02:00

Szybka wycieczka do Lihadonissi na snorkeling, kajaki, skuter wodny lub też nurkowanie.

Pływaj I relaksuj się!

Na zapytanie.

Narciarstwo Rzeczne2022-01-11T10:02:08+02:00

Zaledwie godzinę drogi od Kameny Vourli można znaleźć jedyną szkołę narciarstwa słodkowodnego w Grecji.

Miejsce o niezwykle pięknie, odpowiednie do nauki jazdy na nartach wodnych.
Możesz także odwiedzić ogrody Aliardou, gdzie znajduje się mnóstwo drzew, kwiatów i świeżego powietrza.

Na zapytanie.

Skoki Ze Spadochronem2022-01-11T10:02:13+02:00

Jedyne centrum skoków spadochronowych w słonecznej i ciepłej Grecji, działające przez cały rok, z 18-osobowym helikopterem wznoszącym się na wysokość 14 000 stóp (4200 m) w zaledwie 10 minut.

To wyposażenia zapewnia relaksującą, aczkolwiek profesjonalną atmosferę, która zachęca gości do spędzania wielu godzin i dni razem. Lubimy porównywać się z innymi dużymi europejskimi centrami skoków spadochronowych i możemy z dumą stwierdzić, że spełniamy wszystkie europejskie standardy.
Dążymy do ciągłego rozwoju i chcemy oferować naszym klientom najlepszą jakość i obsługę.

Więcej informacji: +30 697 0300 222 i info@skydive-athens.gr

Loty Wycieczkowe2022-01-11T10:01:50+02:00

Wybierz wspaniałą podróż z najbardziej oszałamiającymi widokami, jakie kiedykolwiek sobie wyobrażałeś!

Wycieczka 1

Dolina Kopaida –most w Chalkidzie -Eretria-Avlida

Wycieczka 2

Dolina Kopaida -Arkitsa- Kamena Vourla-Thermopylae-Lamia-Amfiklia-Parnassos